Politiet dopet han ned, og truet frem falsk forklaring

ons05Ble_avlyttet_832339a“L” var kronvitnet til Aktor ved Grenland Politikammer under fengslingsmøtet av “Andy”. Andy fikk der 11 måneders varetekt for 16,5 Kilo med Marijuana og Hasjis. I videoen under, hevder “L” at Politibetjent Jørn Melum (se bildet) ved Grenland Politikammer dopet han ned på 20x25mg Sobril, over en periode på 36 timer, trakasserte han, og truet “L” til å skrive under på falsk forklaring.

Korrupsjonsjegeren har ved en tidligere anledning omtalt Jørn Melum under et annet Pseudonym, da hadde jeg ikke video-opptak fra vitnene som fortalte meg det de visste, ei var det heller “førstehåndsopplevd”. Men på grunn av mine egne erfaringer med Grenland Politikammer, har jeg liten grunn til å betvile “L” sitt vitnemål. “L” har forøvrig sagt seg villig til å gjenta det han sier i videoen under under Ed ved en eventuell rettssak.

Jeg postet denne saken på Facebook tidligere i dag, og da var det noen som var kritiske til hvorvidt “L” snakket sant eller ikke. Jeg har bare truffet “L” en gang, og har liten grunn til å tvile på hans utsagn. Men, hvorvidt “L” snakker sant eller ikke, er forsåvidt irelevant, da “L” sin forklaring visstnok var det eneste Aktor bygget saken sin på, for å få Andy varetektsfengslet. La oss for argumentet sin skyld leke med ideen om at “L” er en lystløgner. Da må i så fall vitnemålet hans under fengslingsmøtet av Andy forkastes, Andy må frikjennes, og tilkjennes erstatning for 11 måneders urettmessig varetekt. Subsidiært, la oss leke med tanken om at “L” snakker sant, da må Andy fortsatt frikjennes, da det må erkjennes at Jørn Melum påvirket “L” til å avgi falsk forklaring, under påvirkning av Psykofarmika.

Så med andre ord, uansett hvordan en vrir og vender på dette, så må Andy erklæres som uskyldig, hvis det er sant at dette vitnemålet var det eneste Aktor fundamenterte saken sin mot Andy på.

Dette kan kanskje høres merkelig ut for den som ikke selv har opplevd “politiets virkemidler”, men hvis Norsk politi tror du er skyldig, så er de villige til å fabrikkere bevis for saken sin, uavhengig av fakta i saken. Noe undertegnede selv har opplevd forøvrig. Andy ble tidligere dømt for et av de største Marijuanabeslagene som er gjort igjennom Norgeshistorien. Andy har hele tiden hevdet at han er uskyldig, i både den siste saken som handler om 16,5 Kilo Marijuana og Hasjis, i tillegg til den første saken, hvor han endte opp med en 7 års lang dom, under Mafiaparagrafen for Narkotikasmugling.

Da Andy forsøkte å ta opp den første saken sin, gjennom gjenopptagelseskommisjonen sine kanaler, ble han hentet av Interpol på flyplassen i Frankfurt, på vei tilbake fra ferie. Plutselig stod han knedypt i en ny sak, hvor han hevder hardnakket å være uskyldig. Hvis dette stemmer, så har Andy sittet nesten 10 år av livet sitt uskyldig dømt, dels på grunn av noe som neppe kan karakteriseres som noe annet enn en “vendetta” fra Grenland Politikammer sin side.

Dette er den første artikkelen i en føljetong om Andy, hvor Korrupsjonsjegeren vil forfølge denne saken til avklaring. Andy har muntlig snakket med undertegnede, og forklart deler av saken sin til meg, og for å være helt ærlig, så har jeg null tvil om at Andy er et offer for et justismord!

I dag er Andy sitt liv nesten ødelagt, han har nettopp gjennomgått en bypassoperasjon, til tross for at han bare er i midten av 40 årene, han har mistet alt han eide, og har vanskelig for å se noe lysning i tunnelen. DET håper jeg at Korrupsjonsjegeren kan hjelpe han med, ved å fremtvinge en gjenåpning av denne saken, slik at alle fakta kan komme frem på bordet!

Dog for å repetere dagens konklusjon, hvis “L” lyver, så må forklaringen hans om Andys medvirkning i saken om 16,5 Kilo Marijuana fullstendig tilsidesettes, siden han da er en “lystløgner”, og hans vitnemål ikke er verdt noenting. Hvis “L” snakker sant. så må saken gjenopptas, og Spesialenheten må umiddelbart igangsette etterforskning av Jørn Melum, i tillegg til diverse andre “elementer” ved Grenland Politikammer.

linn-madelene-braathenEpilog; Uavhengig av fakta i denne saken, så er den eneste logiske konklusjonen at alle polititjenestemenn må i sitt yrke til enhver tid være overvåket, både ved bruk av film og lyd-opptak. Bare slik kan man unngå lignende insidenter i fremtiden. Både de av injurierende karakter, og de av overgripende karakter. Politiet skriker etter utvidete fullmakter, ved bruk av “terrorspøkelset” som argument. Slik tillater vi, det Norske Folket, at Politiet får utvidete fullmakter, slik en kan se ved den generelle bevæpningen av Politiet i Norge i dag. Mitt argument, er at hvis Politiet skal ha slike utvidete fullmakter, så må vi, det Norske Folket, også få utvidete RETTIGHETER. Og den beste måten vi kan sikre våre rettigheter på, er ved som “offer” for Politiets virke, kunne kreve utlevert video og lyd logg av film og lyd kamera som Poltitjenestemennene til enhver tid er Juridisk forpliktet til å bære når de er på jobb. Slik unngår man overgrep og injurierende påstander. Slik får både Politi og Folket en større grad av rettssikkerhet, i tillegg til at rettighetene våre som samfunnsborgere bedre ivaretas enn i dagens landskap!

Vennlig Hilsen,

“Bombemannen!”

Advertisements

3 thoughts on “Politiet dopet han ned, og truet frem falsk forklaring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s