Jeg Politianmelder Politibetjent Jørn Melum for brudd på Narkotikaloven, i tillegg til brudd på Straffelovens Paragraf 120 og 168

ons05Ble_avlyttet_832339aPolitibetjent Jørn Melum var en av nøkkeletterforskerne under den såkalte Langesundsaken. Tatt i betraktning de vitnemålene jeg har klart å samle, i tillegg til andre bevis og dokumenter, så mener jeg det er levnet liten tvil om at Politibetjent Jørn Melum har brutt Norsk Narkotikalov, i tillegg til at han sannsynligvis har brutt Straffelovens Paragraf 120 og 168.

Som vitner kan en stevne Håvard Buer Skifjeld, Tom Løfgren, Andrew Westwood, “L” (som jeg velger å anonymisere for hans egen sikkerhets skyld, frem til eventuelt Spesialenheten kontakter meg for å få hans navn)

I tillegg til dette, så “vet alle” som kjenner Melum at han pleier (pleide?) å selv bruke Narkotika, spesielt Amfetamin. Dette skaper en situasjon hvor det Norske Folk risikerer å fullstendig miste tilliten til Politiet som instutisjon, og tvinges til å starte sine egne mekanismer og grupper for å oppnå det som Politiet sitt mandat er å gjennomføre, altså; Sikkerhet fra undertrykkelse, overgrep og kriminalitet.

Dette er en meget uønsket situasjon, både for Norge som helhet, og for Politiet som instutisjon. Hvis Norsk Politi, og spesielt Grenland Politikammer, ønsker å bli sett på som en troverdig instutisjon, har den Norske staten egentlig ikke noe særlig andre valg, enn å både igangsette etterforskning av Politibetjent Jørn Melum, i tillegg til å gjenoppta saken til Andrew Westwood.

Dette er en del av en større anmeldelse, hvor kanskje opptil hundre individer vil bli anmeldt før saken er ferdigskrevet.

Og ja, jeg mener det foreligger ekstremt skjerpende omstendigheter i saken rundt Politibetjent Jørn Melum, og at med mindre han får årevis med fengsel for det han helt åpenbart har gjort, så har den Norske Rettsstaten basically erkjent fallitt, og i det offentlige rom erkjent at man kan aldri regne med å få rettferdighet fra Staten, Rettsvesenet eller Politi som sådan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s