Jeg Politianmelder herved sittende NATO Direktør Jens Stoltenberg for brudd på Norsk Narkotikalovgivning

hasjnarkomane-jens-stoltenbergDa jeg posta saken min tidligere, og spurte spørsmålet; Har Jens Stoltenberg vært Hasjnarkoman? Så fikk jeg svar fra en observant leser, i tillegg til hundrevis av kommentarer, og et par tusen nye lesere da. Svaret kom i form av en avis artikkel hvor Jens Stoltenberg har innrømmet å ha, sitat; “røyket Hasj”.

I tillegg sier Hr. Stoltenberg, sitat; “som ung eksperimenterte jeg med dop”, hvilke kan indikere at dette ikke er det eneste Narkotiske stoffet som Hr. Stoltenberg har “prøvd”.

Dette er et klart brudd på Norsk Straffelov, Paragraf 162, og har en teoretisk strafferamme på 21 års fengsel. Jeg velger derfor å politianmelde Jens Stoltenberg for brudd på Norsk Narkotikalov. Under særedeles skjerpende omstendigheter, kan det nevnes at en mann i Hr. Stoltenberg sin posisjon, burde straffes ytterligere hardt, da Norge trenger å statuere et eksempel i mot dette forferdelige Narkotikahelvete, også på politisk toppnivå! Noe som enkelt kan oppnås ved å straffe Stoltenberg særdeles hardt for sine lovbrudd!

Politikere og Politimenn, slik som de som dømte feil mann for 356 kg Hasj, som sannsynligvis tilhørte Grenland Politikammer selv, burde straffes særdeles hardt for slik kriminalitet, for å skape en signaleffekt for resten av samfunnet, om at vi IKKE TOLERER SLIKT!

Denne anmeldelsen er en del av en større anmeldelse, hvor hundrevis av individer risikerer strafferettslig forfølgelse!

PS!
Som en ytterligere kommentar, sitter jeg og teller på knappen om hvorvidt jeg også skal politianmelde Dagbladet sin artikkelforfatter for å ha fremmet bombetrusler, siden han sier, sitat; “slipper røykbombe”. Noe som i disse dager, enkelt kan misforstås (tro meg), og tolkes opp imot 22. Juli 2011, og de forferdelige handlingene, som resulterte i 77 døde mennesker!

PPS!
Hvis Jens Stoltenberg frivillig velger å legge seg inn for psykiatrisk etterbehandling for sitt Hasjnarkomani, på henholdsvis Glitreklinikken eller Psykiatrisk Avdeling, så vil jeg frafalle denne anmeldelsen, da jeg da kan se med egne øyne at Hr. Stoltenberg har tatt grep for å slutte med sitt eget forferdelige Narkotikamisbruk!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s