Bør Politimesteren på Grønland gå av?

bevæpnet-politiNå viser det seg at Politikammeret på Grønland har forandret forklaring rundt situasjonen hvor 4 bevæpnede Politimenn, mer eller mindre plaffet i stykker, en Somalsk mor og vaskehjelp, som ikke var “bevæpnet” med mer enn en smørkniv, som hun forøvrig hadde for å fjerne tyggis, mens hun vasket trappeoppgangen der hun bodde, fordi vaskebyrået som skulle gjøre jobben ikke gjorde en bra nok jobb.

Dette gjør det til at samfunnet som helhet, og spesielt Politimesteren ved Grønland Politikammer, må spørre seg selv en del fundamentale spørsmål. Det viktigste spørsmålet her er; “Hvordan kan vi få gjennopprettet tilliten til Polititjenestene i Norge?”

Årsaken til at forklaringen har blitt forandret, viser seg å være fordi politiet sannsynligvis ønsket å fortelle en “hvit løgn”, for å dekke over sine egne overgrep, og for å slippe unna debatten som burde vært naturlig i denne situasjonen, som er; “Brukte politiet unødvendig mye vold i denne situasjonen?”

Politiet i Norge er den eneste etaten som har *lov* til å bruke vold som en del av stillingsinstruksen sin, i fredstid vel og merke. Denne tilliten er gitt Politiet, av og for det Norske folket, for å beskytte oss mot overgrep fra andre. Denne tilliten fordrer at Politiet er i stand til å “posjonere ut” voldsbruken sin, på en slik måte at de aldri tyr til vold, med mindre det er *absolutt nødvendig*! Når denne grensen blir overtrådt, så mister det Norske Folket tilliten til sitt eget Politi, og konsekvensene av en slik mangel på tillit, er Anarki, Folkejustis, Plutokrati, og at folket føler at de må ty til egne metoder for å beskytte seg selv. Noe en kan se et utslag i form av hvordan diverse sivile “overgrepsbeskyttergrupper” ser ut til å ha blomstret opp i kjølvannet av Grønlands-skytingen.

I flere byer i Norge i dag, patruljerer daglig, diverse grupper, for å beskytte Norske borgere mot overgrep, fordi de føler at politiet ikke lengre er i stand til å gjøre den jobben. Dette må sees på som et utslag for frustrasjon, over Politiets manglende evne til å gjøre denne jobben, uavhengig av hvilke forhold en selv har til disse sivile partuljerende gruppene.

Når Politiet beviselig lyver, sannsynligvis for å dekke over overgrep begått av sine egne tjenestemenn, i tjenesten, så uthuler dette tiltroen til Politiet som etat, og ovenstående uunngåelige scenario blir en naturlig konsekvens.

Er dette det Norge vi vil ha?

Ønsker vi virkelig at Politiet skal erstattes av sivile borgere, som føler at de må “trå til”, fordi Politiet ikke lengre er til å stole på? Ønsker vi virkelig å ha forskjellige sivile fraksjoner som patruljerer gatene våre, for å beskytte våre friheter, og beskytte oss mot overgrep? Eller ønsker vi å ha et offentlig organ (les; Politiet), som vi kan stole på, er der, for å beskytte våre rettigheter og friheter?

Hvis svaret på ovenstående spørsmål er det siste, så er den eneste logiske konklusjonen at Politimesteren ved Grønland politikammer *må gå av*! Rett og slett, som et ledd i et forsøk for å øke tiltroen til sin egen etat, ved å statuere et eksempel, som klart og tydelig demonstrerer at også Politiet må selv stå ansvarlig for sine egne handlinger. Noe som er nødvendig for å vekke ny tiltro til etaten som helhet.

Men hva synes du? Bør Politimestern ved Grønland Politikammer gå av …?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s