Teisme for dummies (ateister)

keepcalmTeisme er troen på at en Allmektig Gud skapte Universet. I denne artikkelen, skal jeg forsøke å gjøre noe som jeg tror aldri har vært gjort tidligere (med suksess), og det er å overbevise Ateister, om at Teisme kan være et essensielt “meme”, for å opprettholde et produktivt samfunn, med lite grad av vold og urett.

Dette skal jeg gjøre, uten å bruke noen andre forklaringsmodeller enn de som er 100% vitenskapelige, og kan gjenprøves i laboratorier. Ei heller skal jeg trekke opp “troskortet”, som flere anerkjente Ateister angriper Teistene for å bruke når de debatterer. Det skal altså være en 100% nøytral artikkel, basert på forskning, psykologi, og hva de mest kjente verdensreligionene selv sier, med sitater fra deres mest kjente profeter.

Hjernen er konstruert for å “tro”

For det første, kan det virke som et faktum, at den menneskelige hjernen er “hard-wired” for å “tro”. Dette er enkelt å observere, ved at de absolutt aller fleste menneskene som har levd, har hatt en “tro”. Som oftest har denne troen vært basert på en “ytre frelser”, det være seg enten gjennom navn som Buddha, Tordenguden Tor eller Jesus. Det har også blitt påpekt av flere anerkjente vitenskapsmenn, at også til og med høner og hunder er “overtroiske”.

Dette kan en også observere ved at Ateister ofte har en tendens til å fylle et (åpenbart) vakum i deres egen psyke, med andre former for tro. For eksempel, blir en nesten lynsjet hvis en går inn på en Ateistisk gruppe, og forsøker å få de til å stille spørsmålstegn til legevitenskapen, som ofte er deres personlige “frelser”.

Dette har en helt åpenbar positiv evolusjonsårsak, som er basert på at vi, menneskene, er i stand til å formidle kunnskap til hverandre, takket være våre hjerner, og mer spesifikt; Korteks-systemet, som er i stand til å ta til seg lærdom, huske, og agere ut ifra tidligere erfaring. Både de som er selvopplevd, og de som andre har formidlet, gjennom historier og beretninger.

Slik er vi, som art, i stand til å konstruere positive rollemodeller, som kan hjelpe til med å redusere konfliktnivået internt mellom forskjellige kulturer, trosretninger og etniske befolkningsgrupper, ved hjelp av “memer” som for eksempel; “Guds veier er uransakelige”, og “Hvis det er Guds vilje, så la det skjer”, osv.

Den ytre dommeren

Et annet positivt aspekt ved alle de mest kjente Abrahamistiske religionene, er at de alle opererer med “Dommens Dag”. Dette er et “meme” som gjør det enklere for individer som er blitt utsatt for urett og ikke søke hevn, da de kan “trøste” seg med at “gjerningsmannen” får sin dom på dommens dag. Slik lubrikerer Teisme samfunnet, og reduserer negative influenser, som for eksempel “blodhevn”, osv.

Alle de største religionene har også “memer” som for eksempel; “Bare Gud skal være dommer på dommens dag”, og “Den som tror han er Gud selv (dommer), skal måtte erkjenne at han er Satan“. Slike ting reduserer konfliktnivået mellom individene i vår art, som er uenige med hverandre, og egentlig kanskje innerst inne ønsker å slå hverandre ihjel!

I tillegg gir en tro på etterlivet en trøst, til de som opplever tap i sine omgivelser. Dette er igjen i stand til å redusere depresjon, angst og lignende symptomer hos individene som blir utsatt for slikt, for å slik gjenopprette mening med livene deres.

På toppen, bare for å krydre kaken, så har en Placebo effekten, som gjør mennesker i stand til å bli frisk, fra også relativt alvorlige sykdommer, hvis de bare tror at de kan bli friske. Noe som ofte oppleves av mennesker hvor andre går i forbønn for de, ber sammen med de for helbredelse, osv.

Mange opplever verdensreligionene som “ondskapsfulle” i dag, og det er klart, at hvis målestokken ens er Inkvisisjonen og Al Qaeda, så er det ikke vanskelig å sympatisere med de som ønsker å “eliminere” religion. Men de aller færreste kristne er medlemmer av inkvisisjonen, og de aller færreste Muslimer sympatiserer med Al Qaeda (heldigvis!)

MEN, hvis en går tilbake til kildene, som er Profetene bak disse religionene, så finner en sjeldent eller aldri konsensus for hverken Al Qaeda sin adferd eller Inkvisisjonen sin adferd. Noe som kan illustreres ved for eksempel; “Den som er uten synd, kast den første stenen!”

Lignende “memer” finnes det dog også *flust* av i Qu’ran. For eksempel, så er selve bønnen til Profet Muhammed basert på en tro på Dommens Dag, og hvordan alle synderne skal da få sin dom, fra den eneste Allmektige i Universet, som er den eneste som har rett til å dømme.

Slik “smører” troen på den Allmektige Gud samfunnene rundt oss, og gjør det enklere for oss å leve sammen, på kryss av etnisitet, tro og hudfarve! Noe Profet Muhammed illustrerer i Qu’ran når han sier at man ikke skal misjonere til “Bøkenes folk” (les; Jøder og Kristne), men fokusere misjonen sin på de som ikke har noen tro, eller som tror på flere Guder, osv …

Kristne og Jøder hadde for eksempel omtrent samme status i “Islams gullalder” i Baghdad som Muslimer. Baghdad tiltrakk seg faktisk en hel rekke med intellektuelle fra Europa, som måtte rømme selv, fra (ofte religiøs) undertrykkelse i sine egne land i denne tiden. Og hadde det ikke vært for “Kalifatet”, og deres besettelse av å preservere informasjon, ville vi ikke hatt tilgang til de store Greske filosofenes verk i dag.

Det som dog er farlig, er når noen tror at de har rett til å selv dømme eller fordømme andre. Da setter de seg i “dommerens stol”, og begår kanskje den største synd som finnes. Dette finnes det flust av både Kristne, Muslimer, Jøder og Ateister som gjør. MEN, av en eller annen grunn, viser historien oss, at dette ser ut til å være “lettere” å gjøre for en som er Ateist. Rett og slett, fordi han ikke tror på hverken “Dommens Dag”, eller noe “Efterliv”. Slik blir han eller hun stående igjen med en følelse av at han/hun må søke rettferdighet i dette livet! Derfor har Ateister en tendens til å være mer “ullykkelige” og mer “rettferdighetssøkende” (les; fordømmende og dømmende) enn de som er troende. Noe en ikke behøver å se mer enn *ett* intervju med Richard Dawkins for å få bekreftet!

Derfor er Ateism et *farlig* meme! Uavhengig av hva man måtte mene om Religion. Men, heldigvis, er de fleste iblant dere troende, og de fleste av oss velger å “snu det andre kinnet til”, slik våre profeter har lært oss, i den troen på at om ikke Dommens Dag tar dere, så tar Karma dere. Og sånn går nu dagan! Du er Ateist, og per definisjon ergo en idiot, og alle vi andre, forsøker å vise dere gleden og kjærligheten til Gud. Men en budbringer kan kun lede en hest til vann, han kan ikke tvinge hesten til å drikke …

Derfor heter det seg at “å ikke tro på Gud er en synd som selv djevelen ikke tør å gjøre”. Nå vet du hvorfor …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s