En Teori om menneskesinnet tar form

hypnosisFor de som har fulgt med mitt lille eksperiment de siste dagene, så blir det relativt enkelt å utlede en del slutninger som en åpenbar konsekvens av resultatet. Kanskje den mest interessante observasjonen, er hvordan menneskesinnet har flere paralleller til bølgeteori. La meg forklare …

Hvis du tar to gitarer, og stemmer den ene i E og den andre i Ess, og ber to gitarister om å spille en sang i E dur, og gir de det samme akkordgrunnlaget, så blir resultatet “dissonans”. Med det, så mener man det motsatte av “harmoni”. Det gjør ganske enkelt rett og slett vondt i ørene å høre på resultatet. Og ofte vil en ende opp i en situasjon hvor begge gitaristene forsøker å gjensidig overdøve hverandre, for å “drukne bråket”, til den andre gitaristen, i det som han selv opplever som sin egen harmoni.

Menneskehjernen fungerer på samme måte. Vi er alle stemt i forskjellige frekvensområder. Disse svingningene er en del av “programmeringen vår” fra barndommen, og sjeldent er individer i stand til å bryte ut av denne “programmeringen”. Noe en kan se på hvordan for eksempel religiøse preferanser (og ikke-religiøse preferanser for den saks skyld) ofte er “arvelig”.

Noen få klarer likevel å bryte ut av disse forutinntatte mønstrene de bærer med seg fra sin programmering. Disse får den egenskapen at de kan “stemme gitaren sin” ut ifra miljøene de beveger seg inn og ut av. Slik skaper de harmoni, omtrent uansett hvor de går. En analogi i så måte, blir Buddhas mening med “utslettelsen av Egoet!”

Altså “Jeget” må dø!

Flere har påpekt det samme som meg. Blant annet er en del av fundamentet for å lykkes i NLP (ref; Neuro Linguistic Programming) å kunne generere “rapport”. Rapport er equivalent med “harmoni”, og betyr at man ofte må bevisst innta en holdning om en sak, som man kanskje egentlig ikke har, får å kunne “nå” den man forsøker å kommunisere med. Dette for å produsere sympati hos vedkommende, slik at vedkommende er i stand til å lytte til det du sier. For å få til dette, må man ofte forandre språkbruken, på en måte som harmoniserer med mottageren av det budskapet man forsøker å levere budskapet til. Noe som forøvrig ofte er i disharmoni med det budskapet man faktisk forsøker å levere!

Ved å slik “midlertidig skifte mening” (tilsynelatende), kan man oppnå “rapport” med individer, slik at de er i stand til å lytte, uten å produsere motargumentene, mens du legger frem argumentet ditt. Hjernen deres “åpner” seg, fordi de er harmonisert med ordbruken din, og meningene du (tilsynelatende) står for.

For å dra en analogi; Det mest effektive middelet for å helbrede sinnssjukdom, er ofte for terapeuten å selv late som om han er sinnssjuk, for å generere rapport, slik at pasienten blir åpen for å la terapeuten overta spakene, og lande flyet trygt, uten fare for eget eller andres liv.

Konsekvenser av funnene

Hvis man velger å tro at mine funn er korrekte, så vil en naturlig konsekvens være at for eksempel den eneste velfungerende måten å eliminere terror på, er ved å gjøre det stikk motsatte av det våre myndigheter har valgt å gjøre så langt. I dag er det en utbredt konsensus for at man “skal ikke forhandle med terrorister”. Dette skaper en situasjon hvor terroristene blir nødt til å “øke volumet” for å bli hørt, og tatt alvorlig. Dette ytterligere forsterker dissonansen og disharmonien, og får åpenbare negative konsekvenser for våre samfunn.

Hvis man istedenfor hadde forsøkt å generere “rapport”, ved å forsøke å “sympatisere” med terroristene, og forsøke å forstå deres verdensbilde, og hvordan deres “hjerner” er stemt, så ville man kunne produsere harmoni med terroristene, og slik fått muligheten til å “overta spakene”, for å lande flyet (bokstavelig talt) trygt på bakken …

Men dette fordrer et fundamentalt paradigmeskifte i forhold til både hvordan vi oppfatter sinnssjukdom, og hvordan vi oppfatter terror! Det fordrer også en revisjon av samfunnets “funksjon”.

Advertisements

2 thoughts on “En Teori om menneskesinnet tar form

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s