Kvantemekanikk og menneskepsyken

quantum_entanglementHvis du godtar funnene mine, og slutningen min, i mitt lille sosiale eksperiment, så står vi igjen med noen interessante spørsmål som en naturlig konsekvens. Blant annet kan ikke menneskesinnet lengre reduseres til en deterministisk maskin, per definisjon. Og sinnet som helhet, må derfor kunne sies å styres av de samme reglene som kvantemekanikk. Rett og slett, fordi sinnet ikke lengre har noe “lokalitet”, som en naturlig konsekvens av at det oppfører seg i henhold til bølgeteori.

Så altså, din psyke, og ditt sinn, er ikke lengre noe som kan sees på som en isolert del av “deg” lengre, i og med at du påvirkes av ytre faktorer, som skaper harmoni i noen tilfeller, og dissonans i andre tilfeller.

Et veldig godt eksempel på dette, er “non-locality”, og hvordan dette manifesterer seg inn i ditt sinn. For eksempel, hvis jeg spør deg om din favorittfarve, så har du bare x antall mulige svar. Eksempler her er; Grønn, rød, blå, ingen, alle, osv. Det er ganske mange permutasjoner av mulige svar du kan gi, men likevel en begrenset mengde med svar. Altså antall permutasjoner er mulig å telle. Tallet du kommer frem til for antall permutasjoner, vil sannsynligvis i dette tilfellet, være langt lavere enn antall mennesker på jorden. Ergo er spørsmålet; “Hva er din favorittfarve” en illusjon. Det er nemlig ikke (bare) din! Uansett hvilke svar du avgir!

Nå dukker det sikkert opp hundrevis av skeptikere, som forsøker å generere alle mulige slags svarkombinasjoner, i et forsøk på å motbevise meg, ved å vise til at antall svarkombinasjoner overstiger antall mennesker på jorden, men også det bare ytterligere forsterker argumentet mitt.

I det øyeblikket du svarer dog på ovenstående spørsmål, uavhengig av hva du svarer, så blir et “meme” observert, og man får en spesifikk plassering i tid og rom for svaret ditt. Men det vil være potensielt flere millioner andre potensielle plasseringer, både i tid og rom, for det eksakt samme svaret (“meme”)

Et annet eksempel er “entanglement”, som kan illustreres ved at to personer har hatt så nær kontakt, at de deler opptil flere “memer”. Hvis man spør disse personene det samme spørsmålet, uavhengig av hvor de befinner seg i tid og rom, er det overhengende sannsynlig for at man får enten det eksakt samme svaret, eller i hvertfall to svar som i stor grad ligner hverandre. Fordi deres “frekvensnivå” har farget frekvensnivået til den andre, og skapt en slags form for “entanglement” mellom psykene deres. Med andre ord, psykene deres er ikke isolerte enheter, og det er per definisjon umulig å bruke ord som “psyken din” som en konsekvens. Rett og slett, fordi det ikke lengre er “din” psyke. “Psyken din” er rett og slett en “delt erfaring”.

I så måte får Buddha sine ord et vitenskapelig fundament, hvor vi kan gjøre vitenskapelige observasjoner, i reproduserbare omgivelser, for å etterprøve og bevise og/eller motbevise, hans ord; “Vi er alle en!”

Flere mystikere har i flere årtusener hatt en intuitiv forståelse av dette. Disse har konsekvent blitt avfeid av vitenskapen som “overtroiske” og “religiøse tullinger”. Jeg mener årsaken til dette er fordi vitenskapen har hatt et mekanisk syn på psyken. Hvis teorien min er riktig, så innebærer det blant annet at “en psyke” ikke lengre kan sees på i isolasjon, men må sees på som et resultat av alle andre psykene vedkommende har rundt seg. Noe som kan forklare hvorfor “consciousness science” har hatt så enormt store problemer med å definere bevisstheten. Rett og slett, fordi de har leitet på feil plass!

De leter inne i hodene våre, mens bevisstheten faktisk er *imellom* hodene våre, og beveger seg frem og tilbake som bølger, og kan ergo ikke sies å ha noe bestemt plassering i tid og rom …

Advertisements

One thought on “Kvantemekanikk og menneskepsyken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s