Finnes det liv etter døden?

skeleton-speakingNår folk får vite at jeg er troende, så spør de meg ofte om jeg tror på at det finnes liv etter døden. Spøkefullt pleier jeg å svare; “Jeg tror ikke på liv *FØR* døden! Hvordan kan jeg da tro på at vi lever etter døden?”

Men før jeg legger frem argumentet mitt, vil jeg komme med en liten “disclaimer”; Hvis du synes det er vanskelig å lese denne teksten, på grunn av at jeg bruker ordet “sjel”, så vil jeg be deg om å tenke “bevissthet” hver gang jeg bruker ordet “sjel”.

Så tilbake til argumentet mitt … 🙂

Det er mulig ovenstående argument høres flåsete ut, men jeg mener at det ligger en filosofisk betraktning bak det argumentet, som er interessant ut ifra et vitenskapelig perspektiv. Hvis du godtar teorien min om at psyken er styrt av de samme reglene som kvantemekanikk, så stiller dette en del fundamentale spørsmål til “menneskesjelen”. Blant annet er ikke “sjelen” din, fordi den oppstår som et produkt av friksjonen mellom deg og “samfunnet” du lever i. Ei heller er “sjelen” din begrenset av din fysiske kropp, men beveger seg frem og tilbake, i bølger, mellom deg, og de du har sosial interaksjon med. I tillegg kan “sjelen” din sies å utmerket godt kunne generere konsekvenser for de menneskene som lever lenge etter at du dør.

Hvis sjelen da er følelsene våre og tankene våre (memer), så er det vanskelig å se for seg at disse skal bare plutselig opphøre å eksistere, etter vår død, med mindre de er så dårlige, at de blir kastet på søppeldyngen i det øyeblikket vi slutter å snakke!

På samme måte som når man kaster en stein i en dam, har også “sjelen” konsekvenser, lenge etter at vi har “sunket til bunns i verdensaltet”. Lenge etter at steinen har sunket til bunns, vil “ekkoet” av dens berørelse med vannflaten, bølge frem og tilbake, og påvirke alt annet som lever i toppen av dammen. Slik lever “sjelen” din som et ekko av deg, lenge etter din død. Faktisk, rent teoretisk, så lever dette ekkoet faktisk evig! Det blir svakere etterhvert, i sitt møte med andre bølger, som genererer interferens og andre effekter, men bølgene fra din “sjel” vil i så måte aldri helt fullstendig forsvinne.

Hvis du godtar teorien min om bevisstheten vår, så *er* dette faktisk sjelen vår. Og det er umulig å si at bevisstheten “dør”, i det øyeblikket hjertet slutter å slå!

Når en ser på tidligere tiders mystikere sine uttalelser, så er dette paradoksalt en ressonerende teori, som er 100% i overenstemmelse med ordene til både Jesus, Muhammed, Buddha, osv. Altså det som er “deg”, lever videre, lenge etter din fysiske død! Dette er også i overensstemmelse med Jødisk tro. Altså at “sjelen oppstår som en friksjon mellom deg og samfunnet du lever i”.

Av og til er det litt irriterende å argumentere med de som mener at jeg tar feil. Som regel fordi de fleste som forsøker å motargumentere imot meg, viser seg kan lite eller ingenting om det jeg forsøker å argumentere for. For eksempel er det umulig å argumentere imot noen som er “imot Jesus”, uten at de har lest kilden; Bibelen! Det samme kan sies om Profet Muhammed.

Å forklare et menneske at 2+2 blir 4, hvis det mennesket tror at matematikk er overtro, og aldri har lest en eneste bok om temaet, er fånyttes …

Men, når man leser hva disse profetene faktisk sa, og ikke benytter seg av tredjeparter, som forsøker å tolke det de sa, så blir bildet nesten konsekvent et fullstendig annet bilde!

En av mine favorittskeptikere er Sam Harris. Nå vil sikkert noen si at årsaken er fordi han sier ting som ressonerer med det jeg sier. Kanskje, men det er irrelevant. Uansett, så er Sam Harris regnet for å være en av de mest anerkjente skeptikerne som finnes i verden i dag. Han er blant annet en personlig venn av Richard Dawkins, og ofte omtalt som en av “Four Horsemen from the Apocalypse”. Jeg har selv lest deler av boka hans forøvrig, og synes den er gnistrende bra! Så selv om jeg ikke er 100% enig med Sam, så synes jeg han har mange gode poenger, som fortjener å bli hørt.

Det faktumet at jeg kan endorse en skeptiker, som er internasjonalt anerkjent for å være en av de største nålevende Ateistene, bør være en wakeup-call til de som forsøker å motargumentere imot meg, uten å ha lest det som jeg skriver. Forøvrig, ja! Jeg har også lest the “God Delusion” av Richard Dawkins, som jeg også forøvrig syntes var ekstremt uoriginal, platt og enkel. Jeg har forøvrig også lest *hele* boka til Richard!

Årsaken til at jeg har denne forskjellen i oppfatning av to bøker, fra den samme leiren, av to personer som (tilsynelatende) har samme synspunkter, er fordi der hvor boka til Richard er “absolutt”, er boka til Sam Harris “mykere”. Sam skriver boka si, med premissene om at han ikke vet alt. Ei heller forsøker han å fremstille seg som om at han vet alt! I tillegg har han en til tider ydmyk tilnærmelse til temaet han forsøker å beskrive. For å krydre pillen, utviser han ofte stor respekt for de han forsøker å argumentere imot, som ofte er døde mennesker, som ikke kan forsvare seg lengre, som for eksempel Profet Muhammed, Jesus og Buddha.

Så får det være at Sam Harris kaller dette for “spiritualitet”, og at jeg kaller det for “Gud”. Til syvende og sist føler jeg, er dette semantikk, og ikke relevant.

Sam er en mann som jeg tror vil i så måte leve lenge etter sin egen død. Både i kraft av argumentene hans gjennom boka hans, og i kraft av hans betraketelig mye mer “ydmyke tilnærming” til disse spørsmålene. I så måte har Sam Harris “evig liv”. Mens Richard Dawkins sin bok, som er uoriginal, og fylt med hat, absolutter og arroganse, har aldri egentlig hatt noe liv. Det er bare en kopi av tidligere ideer, og slik vil Richard Dawkins ha “evig død”. Richard har i så måte, i kraft av mangelen på originalitet, egentlig aldri levd!

På den måten blir “profetiene” til Richard Dawkins selvoppfyllende, og han konstruerer seg et “lokalt optimum”, hvor han paradoksalt klarer det kunststykket, å selv skjære seg ut av “evolusjonen”. Hvis en skal bruke hans egne ord …

Egentlig ganske imponerende gjort av en mann med Richard sitt intellekt …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s