Overlevde Jesus sin egen Korsfestelse?

jesus-in-waterKanskje det største Mirakelet i Bibelen, er det faktum at Jesus kravla ut av graven sin, 3 dager etter at han hadde blitt spikra fast til et kors! Dette Mirakelet gjør det umulig for “skeptikere” å tro på Jesus. Noe jeg synes er litt urettferdig, siden de har like mye rett til hans visdom, som alle andre.

Jeg skal derfor forsøke å gi en 100% vitenskapelig forklaring på dette Mirakelet, på en slik måte, at Mirakelet kan vitenskapelig forklares! Slik mener jeg at Mirakelet til syvende og sist, egentlig vil vokse, og bli enda større enn det det var i utgangspunktet. Dog på en slik måte, at det ikke lengre kreves å tro på noe “overnaturlig” for å tro på Jesus! Og som et lite bidrag i forhold til ideen om at Jesus Lever! Håpet mitt, er at du etterpå skal si til deg selv; “Hvordan kunne jeg ha oversett dette?” Og jeg skal ikke bruke noen andre kilder enn Bibelen!

For det første, i følge Bibelen var Jesus på korset i 6-9 timer, litt avhengig av hvilke evangelie man leser. Moderne vitenskap vet i dag, at det tar ca. 72 timer før man dør ved korsfestelse! Dette er godt dokumentert av Romerne selv blant annet! I tillegg finnes det mange andre eksempler på folk som overlevde korsfestelse i det gamle Rom! Så Jesus ville ikke vært hverken den første, eller den siste, i så måte. Med andre ord; Det er meget liten sannsynlighet for at Jesus skulle dødd etter bare 6-9 timer på korset!

For det andre, hvis man leser Bibelen, så kan man selv se at de urtene som hans venner tok med seg inn i graven hans, var *ikke* balsameringsurter! Tvert imot, så var det urter som på den tiden, var viden kjent, for å ha sårlindrende effekt! Hvorfor skulle kompisene hans ta med seg sårlindrende urter inn i graven hans, hvis fyren var død?

Her vil noen argumentere imot meg, og påstå at Romerne knekte beina på Jesus, for å fremskynde døden hans! Vel, det er feil! De knekte beinene på begge de to røverne som var ved hans høyre og venstre side. Og ved korsfestelse, så kveles man da i løpet av minutter. Men, da de kom til Jesus, så sa den ene vakten; “Han her er død allerede” – Mens han stakk han i brystkassa for å se om han bevegde på seg.

Da vil enkelte hevde at å få et slik spyd i brystkassa ville drept han. Vel, hvis det hadde skjedd på venstre siden av kroppen hans, ville jeg vært tilbøyelig til å være enig, siden hjertet er der. Men Jesus fikk spydet inn i sin *høyre* side! Mange andre, både før og etter Jesus, har overlevd verre ting enn å bli stukket i brystet med et spyd!

Mitt gode råd til deg; Hvis du er Ateist, og forsøker å bevise noe, eller motbevise noe, så er det umulig for deg å gjøre dette, uten faktisk å lese “kilden” med åpne øyne!

Så kan en selvfølgelig spørre seg selv om “Hvorfor har da presten på søndagsskolen lurt meg?” Vel, jeg vet ikke. Kanskje noen lurte han, og han bare gjenfortalte en løgn han hadde hørt?

Så kommer spørsmålet; “Døde Jesus for vår synd da?” Mitt svar der er et rungende og klinkende klart; “Tja …?”

Men en ting er ubestridelig i så måte, og det er det faktumet at uten dette Mirakelet, så ville Bibelen ikke fått “vinger”, og Jesus ord ville aldri forlatt Jerusalem!

En annen ting er også klinkende klart, og det er at jeg er ikke den første som lanserer denne teorien om Jesus. Den første som sa noe lignende, var faktisk en fyr i ørkenen for 1.400 år siden. En mann som ikke engang kunne hverken lese eller skrive. Likevel, klarte han å påstå det samme som meg; Profet Muhammed!

En tredje ting er også klinkende klart, og det er at akkurat det spørsmålet, har vært kjernen til all splid mellom Kristne, Muslimer og Ateister i over tusen år! Hvis jeg har rett, er flisa borte rett og slett. Slik får Mirakelet om at Jesus Lever en enda større effekt, enn det opprinnelige Mirakelet, om at han stod opp ifra de døde! Rett og slett, fordi det har evnen til å helbrede en nesten 2.000 års gammel tvist!

En tredje ting som også da står klinkende klart, er at Jødene kan (åpenbart) ikke lengre beskyldes for Jesus død! Rett og slett, fordi han ikke døde! Tvert imot, var de fleste som hjalp han, med urter og slikt, han trengte for å overleve, faktisk Jøder selv! Så med andre ord, det er ikke lengre noen grunn for hverken de Kristne eller Muslimene å laste Jødene for en kriminell handling som aldri skjedde!

Så får man heller daske til Wachowski brødrene med “myk hånd”, for deres tolkning av Jesus i “The Matrix III” 😀

Det finnes mange andre konsekvenser også, en av mine favoritter i så måte, er at man må selv ta i hvertfall litt mer av konsekvensene for sine egne handlinger. Men siden Jesus siste ord var “Far tilgi de, det vet ikke hva de gjør”, så blir likevel Jesus en slags frelser, som viser oss veien til Himmelen (på jord), ved at hans ord lærer oss viktigheten av å tilgi!

Slik kan vi, ved å tilgi våre fiender, også kravle ned fra våre egne Kors, som vi har laget for oss selv, og få del i Himmelriket … 😀

I tillegg viser dette også at det er umulig å drepe en annen mann, for å selv gå fri fra sine egne synder. Fordi til syvende og sist, er det null tvil, om at det var akkurat det både Fariseerne og Romerne forsøkte på, men til syvende og sist, mislyktes i …

Og til sist, så gir dette meg en personlig seier, man må kjenne meg ganske godt for å forstå, som rett og slett kan oppsummeres med to ord; Jesus Lever! 😉

Og merk, det er ingen former for “overtro” forbundet med å tro på ovenstående forklaring. Dette er en forklaring som er 100% kompatibel med det “Ateistiske Verdensbildet” 🙂

Hallelujah; Jesus Lever!! 😀

Advertisements

4 thoughts on “Overlevde Jesus sin egen Korsfestelse?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s