Hvordan tvil kunne renset verden for synd

syndeflodenOvenstående argument kan høres merkelig ut, siden vi er lært opp til at vi skal “tro”. Men tro og tvil, er to sider av samme mynt! Hvis du tror på forklaringen min av syndefallet, så er en åpenbar konklusjon at man må slutte å tro på sin egen fortreffelighet, for å kunne gå igjennom dørene til Himmelen på Jord! Eller som en kommentator her tidligere benevnte det, man må slutte å tro på sitt eget ego! Altså, man må tvile på at man selv alltid har rett!

Tradisjonelle mystikere har sagt lignende ting ved bruk av analogier som “Han (les; Gud) må bli større, og du må bli mindre!” I så måte er det ingenting nytt i det jeg sier, bare en litt annen vinkling kanskje …?

Jo mer man tviler på seg selv, jo mer blir man fylt med tro på noe annet! Og slik kan man bortvise Satan/Løgnen, siden hans jobb er å bygge opp ditt ego, til å tro at du selv vet alt!

Dette er forøvrig også kompatibelt med tidligere tiders filosofers betraktninger, som for eksempel Sokrates som sa; “Jeg vet at jeg vet ingenting!”

Slik blir tvil veien til tro!

Slik blir tvil din båt, som kan berge deg helskinnet igjennom syndefloden! Siden all synd stammer fra at man tror på løgnen, eller man tror at man selv alltid har rett!

Jesus sier i Bibelen at man må “bli som et lite barn” for å komme til Himmelen! Vel, et lite barn, vet at det vet veldig lite!

Men man må “tvile” på de riktige tingene. Altså, man må være “skeptisk” til seg selv, og sin egen fortreffelighet. Man må alltid stille spørsmålstegn til sine egne svar, og være villig til å revidere eksisterende “sannheter” (liten s)

Paradokset er, at dette overhodet ikke er inkompatibelt med Vitenskapen, siden den også hele tiden er på “leting”, og (ekte) vitenskap, aldri krever å bli tatt på alvor, i forhold til at den har noen svar!

Så når du synes at det er vanskelig å tro på Gud, så er mitt svar til deg; “Om du tror på Gud eller ikke er irrelevant! Det som er det viktige i ligningen, er at Gud tror på Deg!” Men ikke fordi at du har alle “svarene”. De som sitter med alle svarene, er de som har falt for løgnen (syndefallet), og slik fanget seg selv inn i sitt eget vev av vissvass! Nei, beviset for at Gud tror på deg, er at du fortsatt er i livet! Og hvis Gud tror på deg, eller en annen mann, hvilken rett har du til å (for) dømme denne mannen …?

Hvis du ikke klarer å tro på Gud, så for Guds skyld, tvil på deg selv da i hvert fall! Dette er godt nok for Gud, vil jeg tro. Slik sår tvilen i deg, et frø, som vil lede deg til erkjennelsen, at du ikke har rett til å dømme andre. Slik leder denne erkjennelsen deg til, at du ikke er Gud, og at du ikke sitter med alle sannhetene! Slik åpner Paradis seg for deg på Jord!

Dette er også paradoksalt også kompatibelt med Buddhisme, siden poenget der, er å “drepe sitt eget ego!”

Verden har alt for mange mennesker som er skråsikre, og tror at de selv vet alt! Denne troen er den første utløsende faktoren bak ALL synd! Hvis flere hadde tvilt, ville i så måte verden blitt en bedre plass. Hvis du ikke tror meg, så sjekk på hvordan disse tvilerne spiller fotball 😀

Det er lite konkurranse å se der … 😀

Konklusjonen her er; “Whenever in doubt, doubt more, until you have doubted away doubt itself! Then you are left with only One Truth! One God! One Allah!”

Allahu Akbar 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s