Er det lovlig å feire 17. Mai i Norge?

det-norske-flaggetPussig spørsmål vil du kanskje påstå, men før vi avfeier det, la oss se nærmere på hva Norsk Lov faktisk sier …?

Vel, for det første er det ulovlig å oppfordre til kriminell handling i Norge. Hvis jeg for eksempel sier til deg; “selg dop”, så har jeg selv brutt Norsk Lov, uavhengig av om du velger å faktisk selge dop eller ikke. I tillegg vet vi at Straffelovens Paragraf 227 sier; “Trussel om straffbar handling med mer enn 6 måneders strafferamme”. Nå er praksisen for denne siste loven da, at, sitat; “ytringen må være skikket til å fremkalle frykt”. I så måte har jeg lov til å “spøke” med drapstrusler. Men, hvem bestemmer om noe er spøk eller ikke …?

Vel, i følge lingvistikkforskere, så stammer ordet “HURRA” fra Russisk. Det betyr noe sånn ca. “Skyt ned”. Med andre ord, er det en oppfordring til kriminell handling og drap å ytre “hurra”. Så er spørsmålet da; “Var oppfordringen skikket til å fremkalle frykt?” Vel, hvis du viser en gjennomsnittslig Tysker en film fra et Norsk 17. Mai tog, så er det meget stor sannsynlighet for at 17. Mai toget i seg selv, sitat; “fremkaller frykt”. Dette har sine årsaker i fundamentalistisk nasjonalisme i Tysk historie, som jeg neppe behøver å ytterligere utbrodere rundt vil jeg tro …

I så måte vil en hel rekke med Bibelske Salmer også falle inn under dette paradokset! Så med andre ord; “Norsk Salmebok” er forøvrig også brudd på Norsk Ytringsfrihet!

Så kan en spørre seg selv, hvor mange lovbrudd har du da gjort? Vel, jeg vil tippe, hvis du er en gjennomsnittsnordmann, at du har sagt “hurra” sånn ca. *minst* 100 ganger. Også etter at du passerte den kriminelle lavalder …

Juspraksisen her er at man får ca. en måned med fengsel for hvert brudd på Paragraf 227. Rent matematisk sett, betyr det at du må tilbringe de neste hundre månedene i fengsel. Dette blir ca. 8 1/5 års fengsel.

OK, er dette en dårlig tolkning av loven? Noen vil kanskje her si; “Ja men de *fleste* mener at Hurra *ikke* er en trussel”. Vel, det du da sier, impliserer at hvis mindre enn 50% av Norges Befolkning, ikke mener at noe er en drapstrussel, så er det stor sannsynlighet for at samtlige Norske Stortingspolitikere, i følge Norsk Lov, kan drapstrues lovlig! Rett og slett, fordi ingen av de har majoritet i befolkningen! Hvis du mener at dette tallet er mindre, fordi man trenger mer enn 50%, la oss argumentere med 80% for eksempel, så kan en si at det er lov til å drapstrue Sigøynere, Samer, Ateister, Muslimer osv. Hvis du fnyser av dette, så vær klar over at det var akkurat slik retorikk som brakte Hitler (lovlig) til makten i Tyskland!

Hvis en i tillegg følger dine argumenter videre, med 50% som basis, så kan en I så måte påstå at du har lov til å drapstrue samtlige Nordmenn, bortsett fra de som har “majoritets-støtte” i det Norske Folk! Det er såvidt jeg vet, kun en person i Norge som har “majoritets-støtte blant befolkningen”, og det er Hans Majestet Kong Harald. Sist gang vi hadde folkeavstemming om hvorvidt han (og hans forfedre) skulle få være Konger, så stemte ca. 80 prosent av Norsk Befolkning for. I så måte kan en si at Norsk Ytringsfrihetslov kan omskrives til;

“Alle barna kunne drapstrues, bortsett fra Kongen, for han hadde fått dongen!”

Og ovenstående lov, vil da i så måte, være mer i overenstemmelse med Grunnlovsfedrene våre sine fortolkninger og meninger, siden de tross alt “oppfant” 17. Mai.

Så vil sikkert noen påstå at ovenstående lovforslag er komisk, og fullstendig bak mål. Vel, til de vil jeg svare at det faktisk finnes land som har slike lover. I USA er det for eksempel lov til å si absolutt hva du måtte ønske å si. Det eneste du ikke har lov til å si, og den eneste du ikke har lov til å drapstrue, er den sittende Amerikanske Presidenten! Noe som kan fortolkes dithen at han har “majoritets-støtte” per definisjon, siden det kun finnes to politiske partier i USA. Ergo vil enhver sittende President, ipso facto, ha mer en 50% av befolkningen bak seg. Hvis du ikke tror meg forøvrig, så vil jeg oppfordre deg til å se denne filmen …

Så hvis vi skal se på hva Norsk Lov sier, så er den tradisjonelle 17. Mai feiringen *ulovlig*, i følge Norsk Rettsprakis! Rett og slett fordi den er fundamentert i at vi roper “hurra”.

Så kan en spørre seg selv, vel, hva kan vi rope istedenfor? Vel, “hurra” er et låneord fra Russisk. Kanskje vi kan hente lignende låneord, som ikke er ulovlig, fra andre språk? Hmm, la oss se nærmere på det litt …

Vel, vi har for eksempel ordene; “Allahu Akbar! Jihad og Islam”. I følge Arabisk betyr disse noe sånn ca. “Gud er stor! Indre spirituell krig! Og verdensfred”. Så med andre ord, er disse ordene mye mer i henhold til Norsk Lov og ytringsfrihet enn ordet “hurra”.

Ergo må min oppfordring i så måte til deg være; “Ikke bli en kriminell neste 17. Mai! Slutt å bryte Norsk Lov! Feir 17. Mai ved å rope; ‘JIHAD!!’

Subsidiært; Slutte å feire 17. Mai i Norge, og utelukkende feire det i USA, hvor man har lov til å rope “hurra” 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s