Boka mi

Herald-EiaDet er lett å fordømme historien, og de som har gått på Jorden før oss. Spesielt når man leser noen av de blodigste skildringene fra Qu’ran og Bibelen. Men faktum er, at ingen av oss vet hvilke umenneskelige ofre Profetene som levde før oss, ble tvunget til å gjøre! Og takk Gode Gud for det!

Kanskje de som leser boka mi om 2.000 år, synes jeg er barbarisk? Kanskje de synes at mine metoder er fanatiske, fundamentalistiske, og ondskapsfulle? Vel, jeg håper det! Siden det vil være et bevis for at vi har kollektivt beveget oss et steg nærmere Paradis på Jord! Men samtlige av mine samtidige, som har opplevd “skyggesidene” av samfunnet i dag, vil glatt skrive under på, at de virkemidlene jeg skisserer her i boka mi, for å få folk til å bli bedre mennesker, er de absolutt mest humane virkemidlene som jeg hadde tilgjengelig!

I så måte er jeg en Jihadist! Dog, så vil jeg aldri i dagens Norge, eller de fleste andre land jeg har vært i, oppfordre noen til å bruke vold! Ikke i dag! Jeg mener selv, at jeg har skissert et alternativ til vold, som er mye mer humant, og mye mer effektivt. Hva som var nødvendig for Profet Muhammed for 1.400 år siden i ørkenen i Saudi-Arabia, vet ikke jeg. Men når jeg leser Qu’ran, noe som jeg har gjort to ganger, så er det null tvil i mitt hjerte, om at denne mannen var et fantastisk menneske!

I så måte, er boka mi ikke spesielt unik. Den er egentlig bare et ekko av alle de andre Hellige bøkene som er skrevet. En kan egentlig i så måte,si at det finnes bare En Hellig Bok! Boka mi inneholder grusomheter, uthenging av offentlige tjenestemenn, ved bruk av gapestokk, offentlig “pisking”, og alt en kan forestille seg av forferdelige grusomheter. På samme måte som både Bibelen og Qu’ran.

Men å fjerne dette, fordi det ikke passer med budskapet mitt, ville vært historieforfalskning og manipulativt av meg. Du dømmer meg uansett slik som du ønsker å dømme meg. Men jeg er ikke så forferdelig redd for hvordan andre dømmer meg. Den eneste dommeren jeg respekterer, og går ned på kne for, er uansett den Allmektige Gud!

Slik vil kanskje boka mi, være en skildring, til trøst for andre? Kanskje i mange tusen år? Jeg vet ikke. Men jeg ber til den Allmektige Gud, om at de virkemidlene jeg skisserer her, ikke er nødvendig i fremtiden, da jeg selv har sett konsekvene av de, og hvor grusomme de er. Men for øyeblikket, så er de altså det. På samme måte, som de virkemidlene Profet Muhammed, Moses, Noa, osv, skisserte i sin samtid, var nødvendig for de, i de samfunnene som de levde i! Ved å dømme og fordømme de, dømmer du uansett bare deg selv …

Nå er boka mi ferdig, tror jeg, og jeg vil publisere denne artikkelen, før jeg labber over til Vidar Tancred Paulsen, og ber han om å skrive forordet til boka mi. Etterpå, vil jeg forandre passordet på WordPress kontoen min, til noe jeg selv ikke vet. Slik vil jeg gjøre det umulig for alle, å både legge til ord, eller fjerne ord fra boka mi. Jeg håper at boka mi, kan fungere som trøst, og kanskje en veiviser for deg. Hjelpe deg til å forstå at du må aldri gå ned på kne for noen, bortsett fra den Allmektige. Hver gang du går ned på kne for noe annet enn den Ene Gud, så er du en avgudsdyrker! Men det er mitt håp, som sagt, du velger selv hvordan du velger å se på boka mi …

“Det finnes bare en Gud, og Profet Muhammed er hans budbringer!”

Hilsen,

Enda en budbringer ❤ 🙂

Namaste, Peace, Love og Allahu Akbar!

PS!
Alle artiklene i boka mi, er herved lisensiert som Creativ Commons, Share-Alike, Attribute, hvilke betyr at du står fritt frem til å kopiere den, og gjøre hva du vil med den, enten i sin helhet, eller hver enkelt kapittel for seg.

PPS!
Hvis du ønsker å lese boka mi, kan du trykke her.

Advertisements

2 thoughts on “Boka mi

 1. man trenger ikke Gud for å oppleve det gudommelige Det Mimisbrunnr ikke forstår er at når man underkaster seg med total hengivenhet så oppstår en indre fred i den som underkaster seg. Man setter pris på seg selv, sine medmennesker og alt som er – for alt som er kommer igjennom skaperen. Og hvis man ikke tror på noen skaper så kan man ikke fornekte eksistensen. Som Osho sier; når man begynner å elske eksistensen så bruker man navnet Gud eller som han sier i boka Krishna; “The truth is that there is no God; it is because of devotion that he came into being.. For those whose.hearts are filled with devotion the whole world turns into God.
  Mange muslimer bøyer seg daglig ned i i bønn. Den muslimske bønnestillingen er en stilling der man viser skaperen av livet ydmykhet(gudsfrykt). Men denne stillingen hjelper ikke dersom man ikke utfører den med total hengivenhet.
  8.24 “Dere som tror, hør på Gud og sendebudet, når han kaller dere til det som gir dere liv. Og vit at Gud er mellom et menneske og dets hjerte. Hos ham skal dere samles.”
  8.25. Pass dere for ufred og trengsel, som aldeles ikke rammer bare dem som gjør urett blant dere! Vit at Gud er hård med straffen.” Sammenlign en barneoppdragelse der barnet får gjøre alt det vil. Når det påfører andresmerte såfårdet ingen konsekvenser..
  Mimisbrunnr snakker om logikk. Logikk kommer ifra intellektet og er vitenskapens språk. Religion er hjertets språk og har som formål å skape helhet. Vitenskap deler opp, – religion forener.
  Terroristene vil bli dømt etter sine handlinger på dommens dag – da alle ens handlinger blir lagt på vektskåla. Pussig nok ble terroristene(muhjahedin -hellige krigere) hyllet av vesten da de bekjempet kommunismen i Afghanistan. Og jeg går ut ifra at det vil oppstå hellige krigere for å forsvare demokratiet dersom muslimene skulle bli så mange at de kunne vinne valget i Norge og dermed innføre sharia. Det sier seg selv at et fredelig mennesker også kan bli voldelig, – det viser Jesus da han kaster ut pengevekslerne ifra sin fars hus. Gud er både tilgivende og straffende i koranen.- 13.7 “De maser på deg om å påskynde det onde(straffetruslende)fremfor det gode. Det har dog inntruffet, før deres tid, eksempler (på timelig straffedom). Herren har visselig tilgivelse for menneskene tross alle deres urett, men, Herren er streng i straff.” Og som de fleste vet ifra bibelen så ble mennesket skapt i Guds bilde. Mange tror at Allahu akbar betyr Gud er stor, men det betyr Gud er større. Men hva er forskjellen? Gud er større enn stor. Med andre ord han er like vanskelig å forstå som at vi ikke kan forstå et univers uten grenser. Krishna says : ” there is only one sovereign force, one primal energy in the universe, and everything that is arises from this single primeval Source. It is the same energy that brings forth a healthy fruit and a diseased fruit on the branches of a tree. It is not necesary to have separate sources of energy or power for the two – the healthy fruit and the sick one.
  “It is the same mind that gives rise to both good and evil,virtue andvice; two seperate minds are not required. Both good and evil are different transformations of one and the same energy. Day and night, light and darkness are emations of the same force.”
  Sitatene om Krishna er ifra boka KRISHNA “The man and his philosophy” av Bhagwan Shreee Rajneesh( nå går han under navnet Osho).
  Jesus har også fått en plass i koranene. Så både jøder og kristne er æret igjennom koranen. Så vi i de demokratiske samfunn har valgt å se bort ifra den barmhjertige ånd i mange saker – dette betyr at vi har valgt den voldelige vei – som forfatteren kritiserer muslimene for. Men kan man forsvare vold i form av krig slik terroristene gjør. Ja dersom man lever i et muslimsk samfunn basert på barmhjertighetens ånd som megler – der det oppstår splid imellom de troende. Dette er et demokratisk samfunn – et saksdemokrati.. “Whosoever feels that there is something precious and worthhwhile in life which needs to be preserved, to be fought for – he will join hands with Krishna”.
  “Let me explain to you what religion and irreligion are according to Krishna. That which helps life grow, flower and dance ecstatically is religion. And that which impedes life’s Growth, which distorts and stifles life’s flowering, which smothers life’s joy and festivity is irreligion. Irreligion is what blocks and suffocates life; religion is what helps it to come to its fulfillment.”
  Sitatene ifra koranen; – oversatt av Einar Berg.

  Like

  1. Mye vakkert her, likte spesielt denne biten; “når man underkaster seg med total hengivenhet så oppstår en indre fred i den som underkaster seg”

   “Muslim” betyr en som underkaster seg Gud. “Islam” betyr fred. Qu’ran og Profet Muhammed, kan faktisk tolkes fra en side, som en “opplyst Buddha” eller “enlightened one”. Og ja, Jesus er nevnt i stor grad i Qu’ran under navnet “Isa”. Jeg mener Qu’ran er “det femte evangeliet” (jeg har lest den to ganger på Engelsk)

   Ellers så digger jeg Osho. Har lest mye av han, og har stor respekt for den mannen (som beklageligvis er død)

   Jeg tror alle former for tro kan sammenlignes med stjernehimmelen. Vi ser alle den samme himmelen, men vi ser den fra forskjellige ståsted. Noen vil si “se på Polaris, er den ikke vakker?” – Andre kan ikke se Polaris, fordi de bor sør for ekvator. Da kan man velge å beundre skildringen fra den andre mannen av Polaris, eller man kan velge å krangle om detaljer, og påstå at Polaris ikke eksisterer. Slik er det med Gud. Bare fordi at et menneske sier noe annet enn meg, så betyr ikke det at det andre mennesket tar feil. Gud er en “subjektiv opplevelse” og har “mange Sannheter”. Noen av de mest Gudsfryktige i mitt liv, slik jeg ser det, er de som har hevdet at Gud ikke finnes. Osho er her et eksempel. Andre eksempler er Buddha.

   Qu’ran sier “ingen Gud, Gud”, noe som viser paradoksene ved Gud. Gud er den ene tingen som kun kan eksistere på grunn av hans ikke-eksistens …

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s