Kan en Monoteist (for)dømme en Polyteist?

polyteismePolyteisme betyr at man tror på flere guder. Monoteisme betyr at en bare tror på en Gud. Ovenstående spørsmål kan i så fall høres merkelig ut, spesielt side Qu’ran, men også Bibelen, til en viss grad, er fylt med passasjer som; “Du skal slå ihjel de med mange guder, overalt hvor du kan finne de, til hele verden tror på Allah/Gud”. Selv om man skulle tatt disse passasjene alvorlig, så forutsetter det at man faktisk er i stand til å finne de som tilber flere guder.

For å forstå dilemmaet, la meg fortelle deg om en samtale jeg hadde med en Hinduist en gang. Hinduisme, for de som ikke kjenner til Religionen, er (tilsynelatende) basert på en tro på ca. 30 millioner Guder. I så måte, kan en argumentere med at alle Hinduister skal slås ihjel, overalt hvor en finner de. Da jeg spurte min venn om å avklare dette med de forskjellige gudene i Hinduisme, så svarte han; “Dette er en fundamental misforståelse i forhold til Hinduisme. Det finnes bare en Gud, og det er Brahman. Resten er egentlig mer ‘engler’. Men siden dette ikke lar seg enkelt oversette fra Hindu, så misforstår folk Hinduisme. Faktum er at det er bare en Gud i Hinduisme, og det er Brahman”

Merk hvordan dette er i 100% samsvar med Shadah fra Qu’ran. Faktum er, at klarer fu å få en Hindu til å innrømme at Profet Muhammed var en budbringer i fra Allah, så er vedkommende per definisjon, en Muslim. Selv om fyren kaller seg selv for Hinduist!

Når en såpass fundamental tilsynelatende polyteistisk religion som Hinduisme viser seg å faktisk være en Monoteistisk religion, så er det med andre ord, per definisjon umulig å finne ut om noen tror på flere guder, eller om ordene vedkommende bruker, bare har blitt misforstått i oversettelsen.

Så vil kanskje noen Muslimer si at, hvis noen ber til andre guder enn Allah, så er de polyteistiske. I så måte er Hinduisme beviselig en polyteistisk religion. Dilemmaet her er at Profet Muhammed bad selv ofte englene om hjelp, og fikk hjelp fra de. Blant annet løftet Engelen Jibril (Gabriel) Profet Muhammed opp gjennom de 7 himler, til han kom til Allah. Så hvis å be til guder (liten g), eller engler, for å få hjelp fra de, er avgudsdyrkelse, så måtte man slått ihjel Profet Muhammed for polyteistisk praksis.

Ergo, kan en logisk konkludere med, at selv om man skal ikke “ha andre guder enn meg”, sitat Bibelen, eller “slå ihjel de som har mange guder, overalt hvor man finner de, til hele verden har underkastet seg Allah”, sitat Qu’ran – Så forutsetter dette at man med sikkerhet klarer å identifisere de som praktiserer polyteisme. Noe jeg mener denne artikkelen er et bevis for at er *umulig*!

Ergo skal man være forsiktig med å dømme og fordømme andre for å bedrive polyteisme, siden man ipso facto aldri er i stand til å med sikkerhet påstå at noen andre faktisk bedriver denne praksisen!

Jeg mener for eksempel, at Åsatru er kompatibel, per definisjon, med troen på Allah – Siden ingen av de Norrønske gudene (liten g) er kredittert for å ha vært hverken allmektige eller skapt Universet! Ergo, kan en argumentere med at en som bedrive Åsatru, kan også faktisk i teorien være Muslim!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s