På 5 dager skal jeg lære alle å kommunisere, Inshallah

HuOnFirstRoten til all konflikt er misforståelser. Årsaken er fordi “ordet” gir oss muligheten til å kommunisere abstrakte ideer. Abstrakte ideer vil alltid gi rom for alternative tolkninger. Dette skaper friksjon i all menneskelig kommunikasjonen. For å forstå hvorfor, må vi forstå språk, som ide.

Språk er en menneskelig oppfinnelse, som tillater oss å formidle tanker og ideer. Det er et (mislykket) forsøk på å kommunisere følelsene vi har i hjertene våre, og bildene vi har i hodene våre, ved bruk av abstrakte symboler. Årsaken til at dette er mislykket, er fordi språk generaliserer, og ergo gir rom for å kommunisere abstrakte ideer. Hvis jeg for eksempel gir deg et ord, så vil dette ordet ha rom for flere forskjellige tolkninger. De fleste klarer ikke å se at alle de forskjellige tolkningene er subjektive Sannheter, siden de går på kryss og tvers av hverandre, og har “lokal betydning”. Hva betyr ordet “Gud” for eksempel? Millioner av mennesker har blitt drept for å forsøke å overbevise “de andre” om at “en selv” har rett, og at “de andre” tar feil. Sjeldent, eller aldri, klarer noen å se at alle har rett, siden Gud er en abstrakt ide, med rom for subjektive Sannheter!

Kanskje et mer nærliggende eksempel er; “Hva betyr Mamma og Pappa”. Vel, for deg, er dette ordet “lokalt definert”. For meg, har det dog en annen betydning. Hvis vi istedenfor å bruke den abstrakte ideen ordene Mamma og Pappa symboliserer, hadde brukt bilder av våre egne Mammaer og Pappaer, ville dette ikke gitt rom for misforståelser!

Slik skaper “ordet” friksjon i hjertene våre, og frustrasjon i hodene våre. Hvis vi hadde brukt bilder for å kommunisere med hverandre, istedenfor abstrakte symboler, som språk faktisk er, ville det vært umulig å kommunisere disse abstrakte ideene. Ting ville da vært umulig å generalisere, og all mellom-menneskelig friksjon, ville da blitt signifikant redusert. Altså; Misforståelser ville blitt eliminert!

Jeg akter å bygge et system, på 5 dager, som erstatter samtlige språk i verden, Inshallah! Og siden dette er en såpass god ide, at det ville vært direkte ugudelig av meg å beholde den for meg selv, så vil jeg lage den som Fri Programvare, gratis for alle!

Teknologien

Systemet vil fungere slik, at det gir deg et tomt “lerret”. Dette lerretet består av x ganger y ruter. Når man starter systemet for første gang, er alle rutene tomme. Hvis man trykker på en (tom) rute, så vil man bli bedt om å skrive inn et eller flere ord. Systemet vil så gjøre et oppslag mot bildesøkene til for eksempel Flickr eller Google, for så å vise brukeren de første 20 bildene som finnes for dette ordet. Subsidiært; Tillate brukeren å laste opp sitt eget bilde. Brukeren kan så trykke på et av disse bildene, eller velge sitt eget bilde, og den første ruten i systemet vil da fylles med det bildet, og denne “tavlen” vil så lagres for fremtidig bruk, som “vokabular”. Etterpå kan man assosiere bildet opp mot et eller flere ord, hvor systemet velger by default, de ordene du brukte for å gjøre søket ditt. Slik kan man for eksempel søke etter “Torild Hansen”, og bruke bilder av Torhild, mens man assosierer bildet mot ordet “Mamma”. Etterpå kan man velge hva systemet skal gjøre når en bruker senere trykker på dette bildet. Alternativene her kan være for eksempel;

  • Skriv et ord ned på et annet lerret, og/eller, legg ved bildet over ordet som en visuell representasjon av ordet
  • Og/eller; åpne et nytt tomt “lerret”
  • Gjør en eller annen ting, for eksempel gå til webside, slett siste “ord” (bilde), osv, osv

Slik kan man kommunisere ved bruk av bilder direkte, og slipper å gå omveien gjennom vårt eksisterende abstrakte språk. Systemet skal også lages slik at man kan lage “action plugins” for hva som skal skje når en bruker trykker på et bilde. Slik kan et bilde for eksempel symbolisere at man skal starte kaffetrakteren, eller åpne en dør i sitt hus.

Slik kan man skrive “brev” til hverandre, som består av en rekke med bilder, som er en direkte manifestasjon av de bildene og følelsene vi har inne i oss. Noe som eliminerer misforståelser, siden det ikke vil være rom for alternative tolkninger.

Hva synes du for eksempel er enklest å forstå, og hva gir minst rom for misforståelser, av følgende alternativer, og hva går raskest å skrive?

  • Jeg elsker deg og er glad
  • ❤ 🙂

Dette systemet vil først og fremst tillate døvstumme å kommunisere, i tillegg til andre mennesker som av en eller annen grunn ikke har språk. Det vil også eliminere analfabetisme. Men å begrense systemet til dette, vil være naivt og dumt. For å forstå hvorfor, la meg spørre deg et spørsmål; Hva tenker hunden din på nå?”

Et slikt system vil faktisk kunne besvare dette spørsmålet! Siden et slikt system kan lages, også slik at hunden din kan kommunisere at den vil på tur, er sulten, må tisse, er tørst, osv, osv, osv. Systemet vil også kunne enkelt lages slik at det transformerer mellom bilder, ord, og tale, enkelt! Slik vil en døvstum kunne snakke for eksempel, ved bruk av bilder som sitt medium.

I tillegg vil et slikt system tillate ettåringer å snakke, ved bruk av et bildespråk, som de gjenkjenner fra hverdagen sin. I tillegg vil systemet, mens man bruker det, også lære mennesker, 100% smertefritt, å skrive og lese. Hvis man assosierer hvert eneste bilde, med ordene som våre språk allerede har definert som verdi for hvert enkelt bilde, vil underbevisstheten vår automatisk assosiere hvert enkelt bilde, opp mot hvert enkelt ord vi bruker for dette bildet, 100% smertefritt. Ergo, man lærer seg å skrive og lese, fullstendig uten å bevisst behøve å bruke energi på det!

Siden systemet også vil kunne oversette alle ordene til alle eksisterende verdens språk, ved bruk av for eksempel Google Translate, ol, vil man også kunne lære enkelt alle verdens språk, bare ved å skifte ut språket på systemet, med jevne mellomrom, og slik benytte seg av underbevissthetens evne til å suge opp informasjon, og assosiere, til å lære seg hundrevis av språk, i løpet av få uker! Dog, vel og merke, uten grammatikalsk forståelse for språket, men likefullt, hele ordforrådet som språket inneholder.

Slik vil en ettåring som blir presentert dette systemet, og bruker det under oppveksten sin, enkelt klare å mestre 50-100 forskjellige språk, både skriftlig og muntlig, før han begynner i første klasse!

I tillegg vil et slikt bildespråk, klare å skape universell forståelse for hva andre mennesker føler og tenker, ved at man kan bruke dette bildespråket, for å kommunisere på kryss av eksisterende språkbarrierer. En Indianer i regnskogen, som aldri har hverken sett en Europeer før, eller et annet menneske utenfor sin egen landsby, vil for eksempel til en viss grad, relativt enkelt være i stand til å kommunisere med alle andre mennesker, i hele verden, ved bruk av dette bildespråket! Rett og slett fordi han ser et bilde av en puma, istedenfor det abstrakte ordet “puma”.

Jeg vil bygge dette systemet som en “plugin” i seg selv, slik at det vil fungere som et “tastatur”, og kan implementeres i andre applikasjoner. Slik vil man for eksempel kunne bytte ut sitt eksisterende tastatur på mobiltelefoner og lignende, med et nytt tastatur, som tillater at man kommuniserer ved bruk av 1-3 tastetrykk, ord som tidligere krever kanskje så mye som 20 tastetrykk. Ordet “onomatepoetikon” for eksempel, krever 15 trykk på tastaturet ved bruk av et tradisjonelt tastatur. Ved bruk av det ovenstående “tastaturet”, trenger man neppe mer enn maksimalt 3 trykk på skjermen, for å kommunisere det samme.

Hvordan ordforrådet vårt vokser eksponentielt!

Hvis man starter ut med et rutenett på for eksempel 8×8 ruter, så gir dette et ordforråd på 64 bilder. Men siden hvert trykk på ett bilde, enkelt kan åpne opp et nytt slikt rutenett, osv, osv, vil vi ende opp med, hvis vi har en “dybde” i dette tastaturet på 3; 64x64x64 antall “bilder” som ens ordforråd. Resultat er at man får et ordforråd på 262 144 ord!! Noe som forøvrig overstiger samtlige ord i det Engelske språket, som har ca. 150 000 ord totalt! Så i teorien, med en 100% jevn fordeling av “ordene”, som bare er bilder, kan en kommunisere nesten dobbelt så mange “ord”, som det Engelske språket inneholder i sin helhet, uten å behøve å trykke på skjermen, mer enn 3 ganger, for hvert “ord” (bilde) en ønsker å kommunisere!

Årsaken til at systemet må kunne åpne nye “tavler” for hvert trykk, er fordi dette er alfa og omega for å få et rikt nok ordforråd. For eksempel kan en ha et generisk bilde av et “hus” i strektegningformat. Når man trykker på dette “generiske huset” kan man åpne en ny tavle, med alle forskjellige relevante bygninger en ønsker å ha i sitt vokabular, som for eksempel; Kirke, Sykehus, Bensinstasjon, osv, osv, osv.

I tillegg vil man kunne modifisere disse “tavlene” ved bruk av systemet, ved å bytte ut bilder, og bytte ut “actions”, mens man bruker systemet. Slik er det ikke noe forskjell på “bruk av systemet” og “konfigurasjon av systemet”. Dette er viktig, siden en ofte vil komme opp i situasjoner, hvor en trenger å utvide og/eller modifisere sitt eget ordforråd, ved at en kommer opp i situasjoner, eller treffer nye mennesker, en ønsker å kunne kommunisere om.

Hvis en øker dybden i antall “tavler” til 4, og forutsetter en jevn fordeling igjen, vil en ende opp med 16 millioner 777 tusen 216 “ord”! Noe som langt overstiger samtlige ord, i samtlige både levende og døde språk, som vi noensinne har konstruert, gjennom helheten av vår felles historie. Fortsatt behøver man ikke trykke mer enn 4 ganger på skjermen, for å kommunisere uansett hvilke ord man vil, fra et språkforråd på over 16 millioner ord!

Så med andre ord (pun!), vil vårt ordforråd enkelt kunne økes med flere størrelsesordener, noe som fullstendig eliminerer rom for misforståelser. Lokale versjoner av dette språket, vil for eksempel kunne inneholde ord som “mamma” og “pappa”, hvor bildene som vises for disse ordene, er bilder av ens egen mamma og pappa! Slik blir det abstraket konseptet “mamma” og “pappa” transformert til “Torild” og “Per”. Noe som eliminerer rom for misfårståelser 100%!

For å illustrere hvor absurd vanskelig det vil være å kommunisere noe som gir rom for misforståelser ved bruk av dette “språket”, kan en forsøke å se for seg vitsen; “Who’s on first base”. Hvis en hadde brukt dette språket, og brukt bilder av de forskjellige baseball spillerne, istedenfor “ord” – Ville en kunne enkelt fortalt nøyaktig hvem som var på “first base”, uten rom for misforståelser, siden istedenfor å svart “who”, ville en kunne hatt et *bilde* av “who”, eller “Hu”, noe som er forsøkt illustrert i denne artikkelen, ved bruk av bildet som er assosiert til artikkelen.

Med andre ord, kan en slik vitenskapelig verifisere, at et slikt “språk”, som er basert på bildebruk, og ikke abstrakte symboler, fullstendig ville eliminert rom for misforståelser på grunn av generaliseringer, som gir rom for alternative tolkninger. I så måte, blir dette språket, et intuitivt språk, som du allerede kan, som i praksis fungerer som “Babel Fish” fra “The Guide”.

Jeg vil (selvfølgelig) bygge dette systemet med Phosphorus Five. Noe som resulterer i at systemet vil bli web basert, og at en ergo kan bruke sitt eget “tastatur” på alle enheter en selv eier. I tillegg vil et slikt “språk” også enkelt gjøre det mulig for hvermansen å selv programmere sine egne systemer, ved at alle mulige permutasjoner av logikk, enkelt kan representeres ved bruk av bilder. Et eksempel er for eksempel “send epost”, som er en abstrakt ide, som kan visualiseres ved bruk av en konvolutt med en alfakrøll på. Slik kan en konstruere et “vokabular” som er intuitivt forståelige bilder, som alle mennesker forstår, som beskriver algoritmer og logikk, som en vil at en datamaskin skal utføre.

Ipso Facto; Vil dette systemet lære deg å ikke bare kommunisere på kryss av tradisjonelle artsgrenser, som fra hund til menneske, vice versa, men også faktisk på kryss av teknologigrenser, som fra datamaskin, til menneske, vice versa …

Slik blir dette systemet en “CTRL+Z” på det som Bibelen beskriver som “Straffen fra Gud” fordi vi valgte å bygge tårnet i Babylon!

Advertisements

One thought on “På 5 dager skal jeg lære alle å kommunisere, Inshallah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s