Er du lovlig å trykke sine egne penger?

dollarbkHvis du følger logikken min fra forrige artikkel, og er enig med konklusjonen min, så levner dette oss med et dilemma. For å forstå dette filemmaet, må vi forstå hva som skjer i en økonomisk transaksjon mellom to mennesker.

Statene våre har satt opp usynlige “tollbarrierer” og økonomiske “tollmurer” rundt alle økonomiske transaksjoner. Dette har de gjort ved å bruke fine nye ord som “avgifter”, “meromsetningsavgift”, “moms” og “vat”. Når en reduserer disse til hva de i essensen er, så er de usynlige tollmurer, rundt alle økonomiske transaksjoner. Hvor staten til enhver tid, skal ha sin del av kaken, fra samtlige økonomiske transaksjoner. Ergo, er alle økonomiske transaksjoner basert på finansiering av terrorisme!

Med andre ord, er det nesten umulig å gjøre en økonomisk transaksjon i samfunnet vårt, uten å, sitat; “indirekte finansiere terroristorganisasjoner”. Siden dette er ulovlig, altså å finansiere terrororganisasjoner, så er per definisjon alle økonomiske transaksjoner ulovlige. Det er med andre ord ulovlig, i følge Norsk og internasjonalt anerkjent lov, å bytte bort tjenester og varer for penger, slik pengesystemet vårt er satt opp i dag.

Da står en igjen med følgende spørsmål; “Hvis penger er ulovlige, hvilke alternativer har man?”

Vel, man kan for eksempel ikke bare uten videre begynne å lage seg sin egen myntenhet. Dette er også ulovlig, i følge de fleste lands lover. Så det er ingen løsning. Dog, så er det i de fleste lands lover som jeg er klar over, fullt ut lovlig å skrive “gjeldsbrev”. Jeg har for eksempel lov til å skrive et “gjeldsbrev” til deg, hvor jeg skriver under på for eksempel; “Jeg er skyldig deg 20 kilo med poteter”. Eller, “jeg er skyldig deg 5 timer med programmering”, osv, osv, osv.

Hvis en så setter seg opp sin egen datamaskin, hvor man kan enkelt lage slike gjeldsbrev, og bruke printeren sin til å trykke disse ut, med serienummere, som er tilfeldig genererte tall, med ekstremt høy oppløsning – Så kan man i praksis ende opp med et økonomisk system, som ligner veldig mye på hvordan tradisjonelle “sjekker” fungerer i dag. Uten å bryte noen lover!

Hvis serienumrene er tilfeldig genererte, så vil serienummert, kombinert med “våt signatur” (ikke aksept av kopierte versjoner) fungere som 100% perfekt autentisering av slike gjeldsbrev! En Guid for eksempel, har en oppløsning på 128 bits. Dette betyr at det statistisk sett er umulig å gjette seg frem til en Guid som er i bruk på et av dine sirkulerende gjeldsbrev. Siden også “våt signatur” kreves, vil dette være en 100% perfekt garanti mot falskproduksjon av slike gjeldsbrev.

Se for deg at jeg er potetbonde, og står på bussen og skal kjøpe månedskort. Da kan jeg spørre bussjåføren, om hvor mange kilo mandelpoteter han skal ha for et månedskort. Kanskje han svarer; “20 kilo”. Vel, da kan jeg skrive ut et “gjeldsbrev” på 20 kilo med poteter. Bussjåføren igjen, liker kanskje ikke poteter, kanskje det er det verste han vet om på hele jorden. Men det er irrelevant, siden han vet at det er andre mennesker på jorda som gladelig vil bytte bort et slikt gjeldsbrev for en annen tjeneste og/eller produkt, og/eller gjeldsbrev.

Slik kan vi enkelt skape et økonomisk system som er basert på handel av gjeldsbrev. Disse brevene kan også enkelt settes opp slik at de inneholder en QR-kode. Denne QR-koden er unik for hvert eneste gjeldsbrev, og leder til en webside, som verifiserer autentisiteten til gjeldsbrevet. Denne QR-koden kan også inneholde “serienummeret” som en del av URL’en. Denne websiden er eiet og driftet av bonden selv, og slik har bonden sin egen “sentralbank”. Når bonden skriver ut sitt gjeldsbrev for eksempel, så kan han punche inn “serienummeret” til gjeldsbrevet han nettopp skrev ut i bytte for månedskort, og “validere” dette brevet, og slik gå god for, at dette brevet er faktisk verdt 20 kilo med poteter.

Slik får man et idiotsikkert system, som gjør det tilnærmelseslikt umulig å skape “falske verdier”. Vel og merke, så lenge man er litt kritiske til hvilke gjeldsbrev en aksepterer. Men det får være opp til enhver å bestemme.

Når så bussjåføren skal bytte dette gjeldsbrevet bort, kanskje som en delbetaling for en sykkel til kona. Da kan den som mottar gjeldsbrevet verifisere at bonden som skrev det ut, går god for denne “gjelden”, og at han faktisk har nok poteter til å dekke kravet gjeldsbrevet dikterer. Ved å scanne den samme QR-koden, som leder til systemet til bonden, som er en web maskin, som da vil kunne si “ja” eller “nei”.

PS!
Ovenstående prosess med “validering” og “autentisering” kan høres tungrodd ut, men kan i praksis gjennomføres ved bruk av mobiltelefonen din, ved bruk av QR-koder, slik at den blir nesten 100% automatisert, og går unna på 3-7 sekunder …
I tillegg kan en, ved å bruke OpenID, også i samme prosessen, registrere dette “gjeldsbrevet” i sin egen “lommebok” som bare er et regnskapsprogram på sin *egen* server, som bokfører verdiene dine, og slik inneholder en liste med sin “personlige rikdom” til enhver tid. Ett trykk!!

Dette konstruerer et system, hvor det er nesten tilnærmelseslikt umulig å forfalske slike “gjeldsbrev”. Og hvis en bonde er uærlig, og skriver ut gjeldsbrev for 20 tonn med poteter, når han bare har 2 tonn, så vil han raskt bli lynsjet av de han som sitter på disse gjeldsbrevene. Så inflasjon og “fractional reserve banking” er i praksis umulig!

I tillegg kan slike gjeldsbrev ha utløpsdatoer. Bare fordi en fyr går god for at han skal levere deg 20 kilo med poteter i dag, betyr ikke at han ønsker å binde seg opp til denne leveransen i 30 år. Kanskje han finner ut at han vil bli fisker om 3 år? Da kan han ikke levere poteter om 30 år! Slike gjeldsbrev vil da få “utløpsdato”, og bli “ferskvarer”, og kun vare i en periode, som den som lager gjeldsbrevet selv kan bestemme. Men poenget er, at en ved slike “utløpsdatoer” ikke er i stand til å selge helheten av sin egen fremtid, men bare “litt” av den. Og at man også lettere kan “se” hva som står på spill, i motsetning til når man låner 5 millioner i banken i dag …

Slike gjeldsbrev kan også fungere som lån, ved at en bonde og tømrer kan bli enige om at bonden skriver ut gjeldsbrev til tømreren på 5 tonn poteter, over en periode på de neste 3 årene. Slik kan bonden bruke av sine “fremtidige ressurser” for å finansiere å bygge en ny låve, med tømrerens hjelp, vel vitende om at han dog vel og merke binder seg i 3 år. Samtidig vil tømreren måtte stole på at bonden ikke stikker av eller dør om 1 år, etter å ha levert bare 1 tonn med poteter til tømreren. Så en smule risiko vil det være ved slike “lengre transaksjoner”, noe som vil resultere i at det blir færre av de, siden en lettere kan se konsekvensene av de, samtidig som det fortsatt er teknisk mulig å gjennomføre slike transaksjoner, der de virkelig trengs, så lenge en finner en leverandør/tjenesteleverandør, som er villig til å stole på et slikt “lengre gjeldsbrev”.

Slike utløpsdatoer vil også gjøre det umulig å “hamstre” i en slik økonomi. Gjeldsbrevene (pengene) du samler på, vil rett og slett, over tid, bokstavelig talt “råtne på rot”. Grådighet blir ergo en *umulighet*!

I tillegg kan også slike gjeldsbrev enkelt konstrueres slik at de kan deles opp. Din egen datamaskin, blir da i så måte din egen sentralbank. Og hvis du skriver ut et gjeldsbrev på 20 kilo poteter, så kan han som får dette gjeldsbrevet, ved bruk av QR-koden, registrere dette brevet som sitt. Senere kan han enkelt kutte dette brevet opp i 5 mindre gjeldsbrev, på 4 kilo hver, for slik å kunne dele en stor leveranse opp i mange små, for enklere å kunne kvitte seg med de. Kanskje bussjåføren ønsker å kjøpte en pakke tyggis? Da vil han neppe synes det er greit å betale med 20 kilo poteter. Men kanskje han synes det er greit å betale med et kilo?

I tillegg vil disse gjeldsbrevene kunne konstrueres på en slik måte at de har reklamerende effekt for leverandøren, ved at en legger på ordtak som for eksempel “Mandelpoteter dyrket med kjærlighet”. Så kan en ha bilde av bonden, med åkeren i bakgrunnen, for slik å markedsføre sine egne poteter. Gjeldsbrevene vil også ha en QR-kode, som tredjeparter kan scanne, etter at gjeldsbrevet er akseptert mottatt av dets første eier. Slik kan denne QR-koden etter at brevet er sanksjonert, brukes av tredjeparter, som ser dette gjeldsbrevet for første gang, og syntes at “de potetene så skikkelig gode ut, jeg vil ha slike poteter til middag i dag”.

I tillegg vil et slikt system sørge for et rikere lokalsamfunn, ved at det blir mer vanlig å “handle lokale produkter og tjenester”. Likevel, er det ingenting som forhindrer handel mellom Brasil og Norge. Kaffe er for eksempel umulig å dyrke i Norge, mens det er enkelt å finne god fisk i Norge. Vel, en kjøpmann, som har en båt, kan da skaffe seg nok “fiskegjeldsbrev” til å reise med en båt fylt med fisk til Brasil. Der kan kan bytte bort fisken mot kaffe, hvor han vil få veldig god pris for fisken, mens kaffen er veldig billig. Så tar han med seg kaffen tilbake til Norge, og når han har “solgt” all kaffen som trengs for å dekke hans opprinnelige “fiskegjeldsbrevkostnader”, sitter han fortsatt igjen med halvparten av kaffen, og har da tjent meget gode penger, på å ta risikoen selv, med å reise fra Norge til Brasil med fisk, og tilbake med kaffe.

Så det er ingenting i et slikt system som eliminerer handel på kryss av landegrensene. Men det vil være en økonomi som er basert på det faktisk underliggende ressursene samfunnene våre faktisk har, og ikke fiktive ikke-eksisterende verdier, slik som systemet vi har i dag er bygget på.

Det vil også bli et system, som fordrer mer lokal handel, og ergo et rikere lokalt næringsliv, og mindre CO2 trykk, osv, på jorden vår. Altså, det blir et økonomisk system, som lettere er kompatibelt, med en bærekraftig økologi!

Et slikt system vil da i praksis også kunne speile alle ens eksisterende gjeldsbrev på sin egen server. Slik sitter du med en “bankkonto”, som refererer til alle dine eksterne gjeldsbrev, hvor de ligger, hvor varene/tjenestene kan hentes, og hvor store “verdier” du til enhver tid har. Slik sitter du på dine egne regnskaper, som peker til gjeldsbrev i datamaskiner, som eies av andre individer, som har “gjeld” til deg. Slik “speiles” din “lommebok” til enhver tid, i minimum to datamaskiner. Og alt du trenger å ta med deg, er mobiltelefonen din, og “sjekkheftet” ditt, pluss en penn til å skrive under på sjekkene du leverer fra deg.

I tillegg vil det være umulig å stjele disse pengene, siden når en har registrert seg som “gjeldsbreveier” hos for eksempel en potetbonde, så kan en enkelt “nulle ut gjelden”, hvis en innbruddstyv bryter seg inn, og stjeler dine “gjeldsbrev”. Slik vil tyveri omtrent bli umulig.

Hvis man tvinger noen til å skrive under på et slikt gjeldsbrev, med trussel om vold, altså “ran”, vil denne trusselen også påvirke nervesystemet til den som skriver under, på en ubevisst måte, slik at dette også vil reflektere seg inn i signaturen på et ubevisst plan. Slik vil en håndskrift og signatur kunne analyseres for “trusler”, og slik invalideres hvis det viser seg at det har vært “ran” eller “vold” inne i bildet.

På toppen av dette, vil dette skape automatisk en mer altruistisk verden, siden alle gjeldsbrevene har utløpsdato. Ergo, når 2 tonn med poteter i form av utløpsdato på gjeldsbrevet, begynner å nærme seg utløpsdatoen, og han som eier brevene må erkjenne at han ikke klarer å hverken kvitte seg med de, eller å spise opp potetene. Vil han bli tvunget til å enten bare tenne fyr på de (bonden scoret, og laget verdier ut av tynn luft) – Subsidiært; Gi de bort til trengende – Altså mennesker med lite ressurser, som ikke klarer å forsørge seg selv.

Slik ender en opp med til enhver tid, ca. 10-20 prosent av økonomien som “altruistisk” økonomi. Altså, vi skaper noe ut av tilsynelatende ingenting! Slik blir alle samfunnsfunksjoner ivaretatt, uten at en tvinger mennesker til å betale “skatt” ol, for å opprettholde samfunnsfunksjonene …

Paradokset er, at hvis du godtar konklusjonen min fra min forrige artikkel, så er ikke dette bare et 100% legalt alternativ til penger. Det er også faktisk det *eneste* legale alternativet, og penger ergo per definisjon; *ulovlig* – Siden de innebærer at man indirekte finansierer terroristorganisasjoner.

PS!
Hvis noen vil at jeg skal bygge et slikt system som Fri Programvare, så kan de finne tak i noen snekkere som er villige til å legge bytt tak på en hytte. Hvis jeg får nytt tak på hytta mi, så skal jeg bygge et slikt system i bytte for tak! Da får vi testet jusen foran en dommer, siden det da kanskje vil ende opp med at vi blir politianmeldt for falskmynteri. Slik får vi testet tesen min foran en dommer … 🙂

Advertisements

5 thoughts on “Er du lovlig å trykke sine egne penger?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s