Ekskluderer evolusjon intelligent design?

evolution_of_getting_id_d_by_procrasticat-d76y9gyDen største årsaken til konflikt mellom vitenskap og religion i dag, er spørsmålet om hvorvidt Gud laget jorden og menneskene. Eller om jorden og menneskene kom til som en konsekvens av evolusjonsmekanismer. Den som klarer å løse dette problemet, vil for alle praktiske formål, ha forhandlet “fred”, mellom to av de mest nedgravde, skyttergravsretoriske, hersketekniske, krigsleirene, som i dag finnes på jorden. Med “kristendomsfanatikerne” på den ene siden, og “evolusjonsbiologene og de militante ateistene” på den andre siden. Det nesten ingen spør seg om dog, er hvorvidt det ene synet ekskluderer det andre, og om det egentlig gjør noe at halve verden tror på “den andre leiren”.

Hvis en skal besvare det spørsmålet, må man kikke “utenfor” tradisjonell evolusjonen og biologi. Dette fordi vi ikke har verktøyene som skal til for å besvare det spørsmålet, siden “oppløsningen” vår etter som vi beveger oss bakover i tid, ikke er adekvat til å kunne med sikkerhet ekskludere elementer av ID.

Hvis en kikker på lignende systemer, som har kortere tidsperspektiv, men som likevel ligner på evolusjonsmekanismene som dyreriket påstås er konstruert rundt, så oppdager en at det kanskje ikke er så mye vits å forsøke å ekskludere den ene på bekostning av den andre.

For eksempel kan en trygt konkludere med at både penger og IT følger de samme mekanismene som evolusjonen. De økonomiske prosessene, og prosessene som foregår i IT verdenen som helhet, er begge to omfavnet av åpenbare evolusjonsmekanismer. For eksempel, vil på grunn av de økonomiske lovene, et selskap som lager et IT produkt, som hele verden ønsker seg, ha en relativt stor mulighet til å lykkes økonomisk. Hvis du finner opp “brødristeren” i dag, så er du nesten garantert økonomisk suksess. Til tross for dette, er det umulig å argumentere imot, at “brødristeren” du fant opp, ikke var “intelligent designet”. Faktum er at selve “naturlovene” som ligger til grunn for både IT og vårt økonomiske system, er i sin helhet “intelligent designet”. I så måte, kan en spørre seg selv om hvis evolusjon eksisterer, hvem oppfant lovene og reglene som ligger til grunn for hvordan evolusjonen fungerer …?

Slik griper “ID” inn i andre eksisterende evolusjonsmekanismer, og konstant forbedrer de, med “intelligent designede evolusjonsobjekter”.

Men til syvende og sist, er å besvare dette spørsmålet meningsløst. Enten har ID folkene rett, og da “vinner” de, og arver jorden, som de i følge Bibelen skal arve, fordi de trodde på Jesus/Gud/osv. Alternativt viser de seg å være for naive til å kunne bebo jorden, siden de trodde på ID, og evolusjonistene arver jorden, og slik eliminerer ID’erne seg ved hjelp av de evolusjonstekniske mekanismene …

Slik viser det faktumet at de argumenterer med hverandre, egentlig bare de forskjellige gruppenes usikkerhet, om sin egen fortreffelighet og viten. Hvis de virkelig hadde trodd på det de forfekter, ville de per definisjon gitt “pokker” i hva alle de andre tror om dette temaet …

Slik kan ID folkene si; “Hvis det er Guds vilje at halve verden skal tro på evolusjonen, som er en løgn, så er det Guds vilje, og Gud får fikse dette, og de kommer uansett ikke inn i Paradis, og jeg vinner”.

Mens evolusjonistene kan si; “Hvis det er evolusjonens mekanisme som har skapt disse naive idiotene som tror på nissen, og grønne dverger, så er det vel en mening med det, selv om jeg ikke forstår den, og evolusjonen vil selv fikse dette over tid, og de vil utrydde seg selv, på grunn av sine naive holdninger”.

Så med andre ord, hvis du virkelig hadde trodd på det du forfekter, så ville du per definisjon gitt pokker i hva alle de andre tror! Den som krangler om ID versus evolusjon, viser nemlig til syvende og sist, ingenting annet enn sin egen usikkerhet på sin egen tro!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s