Finnes det Intelligent Design i Evolusjonen?

WC_Hooker_Rat_and_Mouse_TrapDa Høyesterett i USA skulle avgjøre forrige årtusens største konflikt; ID-debatten versus Volusjonsdebatten, så ble de avgjørende argumentene bygget på noe så enkelt som en musefelle. De som var for Intelligent Design, mente at noe så komplisert som et øye for eksempel, umulig kunne ha blitt til ved tilfeldigheter, siden den statistiske sannsynligheten for at et øye skulle bli til ved hjelp av evolusjon, hvor alle delene skulle møtes, som er nødvendig for at øyet skal fungere, var tilnærmet lik null.

ID folkene brukte musefeller som et eksempel, og forklarte at hvis en fjernet bare et element fra en musefelle, så ville musefellen bli ubrukelig. Hovedvitnet til den andre siden av argumentet, fjernet *to* elementer fra musefellen, og brukte den til å holde slipset sitt på plass, og hadde slik skapt et argument som fullstendig ødela motparten sitt argument, ved å vise at “bare fordi det er ubrukelig til en ting, betyr ikke at det er ubrukelig til noe annet”. Slik vant “Evolusjonen” i Høyesterett i USA, ved å vise at “noe som er konstruert tilsynelatende intelligent, som et verktøy for en ting, kan fortsatt brukes som et verktøy for noe annet, selv om man amputerer halvparten av verktøyets substans”.

Det ingen klarte å se, var at selve musefellen sin eksistens, i seg selv, faktisk er et bevis på at Intelligent Design eksisterer i evolusjonen. La meg forklare …

Ingen er uenig med meg hvis jeg påstår at “musefellen er intelligent designet”. Og argumentere imot det, vil være å måtte innrømme at han som oppfant musefellen hadde “guddommelig inspirasjon”.

Musefellen har konsekvenser for evolusjonen av artene. Å argumentere imot det, er å argumentere for at musefellen ikke eksisterer, eller at ingen musefeller noensinne har fanget mus.

For eksempel, 10-20 strategiske plasserte musefeller, kan fullstendig eliminere en populasjon av mus, i et område hvor de ikke er ønsket. Slik blir et intelligent designet verktøy, til et redskap, som har konsekvenser for evolusjonen. Ergo, er musefellens *eksistens*, bevis for at det finnes Intelligent Design i evolusjonen! I tillegg, vil en hvis en setter ut musefeller overalt i hele verden, risikere at mus forandrer genene sine, på en slik måte at de får en medfødt avesjon mot å spise osten fra musefellene våre. Sistnevnte har faktisk skjedd med flere arter i dyreriket. Blant annet pinnsvin, som nesten ble utryddet på 80 tallet, fordi de rullet seg sammen da det kom biler imot de. I dag ruller ikke pinnsvin seg sammens slik, hvis de ser lyskasterne fra en bil. Slik har vi “intelligent designet pinnsvin som art, slik den i dag eksisterer”.

At ingen klarte å se det, kan nesten brukes som et argument for at mennesket ikke er intelligent overhodet, og at det ergo ikke finnes intelligent liv på jorden, og at ergo alt vi vet, med andre ord per definisjon må være bullshit, siden vi alle er imbecile idioter, og at ergo Guds eksistens, og Intelligente Skapere, per definisjon er like sannsynlig som at det finnes musefeller …

Så faktum er at den som argumenterer imot Intelligent Design, per definisjon er imbecil, og i praksis fører et argument som leder til at “Mennesket er ikke intelligent”, siden vi åpenbart har konsekvenser for dyreriket rundt oss, og også er definert som “intelligente vesener”

Så med andre ord, den som vant debatten, og beviste at Evolusjonen er ekte, og at ID er mumbo jumbo, klarte det kunststykket, å implisitt bevise at mennesket ikke er intelligent …

“Og slik går nu dagan da” 😀

Advertisements

One thought on “Finnes det Intelligent Design i Evolusjonen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s