Motbeviser evolusjonsteorien seg selv?

charles-darwin-quoteHvis du leser mitt forrige argument, så vil du oppdage at en total forkastelse av ID (les; Intelligent Design) i forhold til evolusjonsteori, også er en erkjennelse av at mennesket umulig kan være intelligent, siden våre handlinger og tanker, åpenbart har konsekvenser for evolusjonen her på jorden. Altså, en innrømmelse av to ting; 1. “Mennesker påvirker evolusjonen” og 2. “Vi er intelligente” – Fører deg til at Intelligent Design per definisjon må eksistere, siden vår intelligens reelt sett har observerte konsekvenser for evolusjonen her på jorda.

Hvis en dog tar det motsatte synet som fundament for ens egen mening, så observerer vi at menneskene faktisk påvirker evolusjonen. Noe blant annet pinnsvin-analogien min var ment å vise. Siden det som påvirker evolusjonen rundt oss er vår intelligens, gjennom våre oppfinnelser og ideer, må intelligens reduseres til en “illusjon” og et “ikke-eksisterende fenomen” for å kunne seriøst argumentere imot ID på et fundamentalt grunnlag.

Dette utleder et nytt dilemma, som er det at evolusjonsteorien i seg selv, er et uttrykk for “intelligens”, siden den er en teori basert på observasjon og ideer, basert på data som observasjonene tilbyr oss. Men siden intelligens i følge ovenstående argument, umulig kan eksistere ved siden av evolusjon, er med andre ord evolusjonsteorien bygget på et ikke-eksisterende fundament, altså; intelligens …

Så med andre ord, hvis du aksepterer at evolusjonsteorien fullstendig umuliggjør intelligent design, så vil du implisitt også vise at intelligens *ikke* kan eksistere, og at ergo evolusjonsteorien som er fundamentert på intelligens, ergo må være en “hallusinasjon”

Slik motbeviser evolusjonsteorien intelligens, noe som igjen motbeviser evolusjonsteorien, siden den er fundamentert på intelligens, og skaper et perfekt sirkulært argument, som kan tyde på at Charles Darwin muligens spiste fleinsopp, som den mest adekvate årsaksforklaringen på evolusjonsteorien …

Og sånn går nu dagan da 😀

“Du e dum, æ e dum, æ gir faen, og du argumenterer deg selv i senk, siden æ skjønne at æ e dum, mens du trur at du e smart!” 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s