Er Gud praktisk?

god-adamDe fleste synes det er vanskelig å skille mellom Gud og handlingene til mennesker som hevder at de følger Gud. Dette resulterer i at mange fullstendig avfeier ideen om Gud, og omtaler seg selv som “humanistiske Ateister”, ol. Når man leser Bibelen og Qu’ran, så er det ikke vanskelig å forstå argumentene. Dette er dog en generaltabbe, som er basert på en fundamental misforståelse av hva Gud er.

For å forstå hvorfor, må vi spørre oss selv om hva for eksempel Bibelen sier om Gud. I Johannes Evangelium, kapittel 1, vers 1, så er Gud definert; “I begynnelsen var Ordet, Ordet var ved Gud, Ordet var Gud”

Mange prester og predikanter har forsøkt å forklare dette med at Bibelen er hellig, og at Bibelen *er* Gud. For å forstå hvorfor dette er en fundamental misforståelse, må en se på opprinnelsen til dette kapittelet. Den opprinnelige ordlyden til dette verset er faktisk i dag nesten fullstendig tapt. Dels på grunn av lingvistiske forskjeller mellom Gresk og Norsk, og dels på grunn av bevisst misledelse foretatt av oversettere over tid. Det opprinnelige ordet for “Ordet” er faktisk i de Greske kildene “Logos”. Logos betyr “Ord” på Norsk, men det har flere betydninger enn bare “Ordet”. Blant annet betyr det også “Tanke”. I tillegg er ordet “Logikk” utledet av “Logos”.

Så med andre ord, kan en si at “Gud er Logikk”. En kan også finne sterke argumenter for dette både i Bibelen og Qu’ran. Når en så forstår dette, vil en enklere klare å se forskjellene på handlingene til de som hevder å være Gudfryktige, og hva Gud faktisk virkelig *er*.

Slik kan en argumentere med at Human-Etikere og Ateister faktisk er de mest Gudfryktige menneskene som finnes i dag. Rett og slett, fordi at deres “Logikk” sier at det er “usunt” å følge Religiøse påbud, og Hellige Skrifter. Dette er ikke fordi de Hellige Skriftene ikke er Hellige vel og merke, dette er hovedsaklig fordi de er bevisst misledende, både i praktisk etterfølgelse, og i deres oversettelsesnatur. Noe blant annet dilemmaet med Kristne Bryllup illustrerer, som faktisk til syvende og sist, er et Satanistisk Rituale.

I så måte er faktisk Gud 100% kompatibelt med å “tenke selv”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s