Har man lov å bryte kontrakter?

contract-satanI Norsk lov, har som regel religionsfrihet “presedens”. Dette betyr at ingen kan tvinges til å gjøre noe som går på tvers av ens religiøse overbevisning. Dette er årsaken til at Jehova Vitne medlemmer ikke behøver å avtjene verneplikt, selv om det er lovfestet at alle skal gjøre dette.

Slik religionsfrihet, har som regel presedens over nesten alle lover og regler, bortsett fra selvfølgelig lover som “du skal ikke stjele”, “du skal ikke drepe” osv. Dette betyr at hvis din religiøse overbevisning forhindrer deg fra å gjøre en spesifikk ting, så kan ingen kreve av deg at du følger loven.

Hvis du følger tankegangen min i min forrige artikkel, så har du faktisk lov til å bryte ut av samtlige kontrakter du har skrevet under på, med religiøs overbevisning som argument. Årsakene til at dette vil være en del av din religiøse overbevisning, er argumentert for i min forrige artikkel, men går blant annet på at i følge både Qu’ran og Bibelen, så er kontrakter som binder opp deler av din egen fremtid, for alle praktiske formål føydalisme og slaveri. Dette fordi slike avtaler kan gå på tvers av Guds plan. I så måte blir alle kontrakter forsøk på å forlede deg inn i Sataniske ritualer.

Et godt eksempel er for eksempel hvis noen hadde bedt meg om å lage et integrert styringssystem for flyvende objekter. Jeg kunne vært fristet til å si ja til å gjøre noe slikt, siden det høres både mentalt utfordrende ut, og intellektuelt interessant ut. Hvis jeg så senere finner ut at kunden min har tenkt å bruke min programvare til å styre missiler og atomraketter, så ville dette gått på tvers av min overbevisning om hva som er rett og galt. Da kan jeg argumentere med at jeg ble forledet til å skrive under kontrakten for utvikling av dette systemet, og kan med loven i hånd, bryte ut av den, uten å stå forpliktet på noen som helst slags måte til å leve opp til mine kontraktuelle bindinger.

Ovenstående er for de fleste forståelig. Paradokset er at alle kontrakter om fremtidige bindinger har lignende dilemmaer. Hvis du gifter deg med et menneske, og dette mennesket viser seg senere å være psykopat. Skal du da stå ansvarlig for ditt løfte hvor du lovte troskap til “døden skiller dere ad?”

Faktum er at både Norsk lov, og de fleste andre vestlige lands lover, tillater deg, med religiøs overbevisning som argument, å bryte ut av samtlige kontrakter du noensinne har inngått. Og ingen kan klandre deg på noen som helst slags måte.

Dog, når du erkjenner dette, og ønsker å bruke dette argumentet for å bryte ut av kontrakter, så må du være klar over at å skrive under slike kontrakter i fremtiden, vil muligens bli sett på som dårlig gjort. Hvis den som avkrever deg kontrakt senere finner ut at du allerede ved kontraktsundertegnelse hadde dette livssynet, kan han påstå at du forledet han, ved å skrive under på noe, som du allerede på daværende tidspunkt aldri hadde tenkt å holde. Så når du forstår dette, og akter å bruke det for å bryte ut av slavelignende kontrakter, kan det være lurt av deg å konsekvent nekte å skrive under fremtidige kontrakter, for å holde ditt på det tørre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s