Ville Max Manus fortalt Sannheten til Gestapo?

max-manusMange synes dette med Sannheten og Løgnen er vanskelig å forstå. Jeg skal derfor spørre deg et spørsmål, som er så selvinnlysende i sitt svar, at det eliminerer all tvil for deg; “Ville Max Manus fortalt Sannheten til Gestapo?”

Nå vil kanskje de minst opplyste av mine lesere argumentere med at “det er annerledes nå”. Vel, hvis man ser på hvordan politiet fungerer som håndlangere for barnefjernerne, og andre Gestapo lignende statsautoriserte terrororganisasjoner, så mener jeg at forskjellen er mindre enn du tror. I tillegg er det et historisk faktum at ved mitt lokale politikammer, så meldte 92% av polititjenestemennene seg inn i Nasjonal Samling i 1940. Så kan en pløye dypere inn i historien, og benevne at 965 Norske politimenn ble håndtlangerne til Gestapo gjennom Statspolitiet, under Quisling. Denne organisasjonen (les; Statspolitiet) var så grusomme i sin tortur av Nordmenn under krigen, at Gestapo av og til stoppet de, fordi de klarte ikke se på engang!

Jeg ønsker å fortelle Sannheten! Jeg elsker Sannheten! Jeg dyrker den! MEN, av og til, må Sannheten ta en “liten omvei” for å forhindre at mennesker blir skadet. Da er løgnen en reddende Engel for oss!

Et eksempel er hvis jeg hadde skjult en famile fra barnefjernet, og Norsk Terrorpoliti hadde banket på døra mi. Da ville jeg ikke engang nølt så mye som ett sekund, før jeg hadde servert de (les; Politiet) så mange løgner, at jeg hadde trodd på de selv, før jeg hadde klart å jage de ut av døra. Aller helst ville jeg også hatt en 3-4 mobiltelefoner, gjemt rundt på strategiske plasser i leiligheten min, for å dokumentere eventuelle overgrep. Jeg ville også krevd ransakelsesordre før jeg lot de komme inn i leiligheten min. Jeg ville heller ikke fortalt “terroristene” (les; Norsk Politi) at jeg filmet de!

Etterpå ville jeg spredd videoene mine overalt hvor jeg hadde kunnet. Alt av Facebook grupper, bloggen min, osv, osv, osv. Slik har man en “balanse” mellom løgnen og Sannheten. Slik balanserer man løgnens beskyttende kvaliteter “offline”, mens man tar Sannheten online, foran det Norske Folk!

Så frem til den dagen Norsk Terroristpoliti slutter å oppføre seg som Gestapo, så vil jeg fortsette å evangelisere som Max Manus! Sorry folkens, men det er nå min mening da … 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s