Er jeg Løgnens Evangelist?

truth-and-liesJeg er sannsynligvis Norgeshistoriens best dokumenterte løgner. Dette er forøvrig en tittel jeg ikke er så rent lite stolt over heller! Blant annet klarte jeg å lure NRK Østafjells til å trykke et “homointervju” med meg. I tillegg klarte jeg å overbevise TV2 om at jeg var direktør for Norwegian Crop Circle Investigation Groups, og at jeg og en kompis hadde funnet en kornsirkel i Porsgrunn.

For å forstå hvorfor dette gjør meg stolt, må du først forstå at det finnes to typer løgner. Det finnes den typen som er konstruert for å skade sin bror eller søster, og det finnes den som er konstruert for å redde sin bror eller søster.

Et eksempel på det første, er når noen fyller ut en bekymringsmelding til Mattilsynet, og lyver, og forteller at en nabo har gjort en syk ved å servere vårruller til en. Et eksempel på det siste, kan illustreres ved hvordan jeg ville løyet, uten engang å tenke meg to ganger om, hvis jeg hadde holdt skjult en familie på flukt fra barnevernet, og politiet hadde banket på døra mi.

Faktum er, at slik staten oppfører seg i dag, så mener jeg det er en Hellig Plikt for alle Norske borgere å aldri fortelle staten Sannheten! Derfor forsøker jeg å lyve så mye som jeg kan til staten. Jeg oppfordrer også alle andre til å gjøre det samme. Hvis du lurer på hvorfor, kan du lese deg opp om familien som nettopp fikk stjålet 5 barn fra barnevernet, fordi de fortalte Sannheten!

Sannheten er noe en fortjener, og staten i sin nåværende form, har rett og slett ikke gjort seg fortjent til den.

Advertisements

Er Jesus sønn av Satan?

jesus-4Det har vært mange Facebook delinger den siste tiden i vennekretsen min, hvor Paven får gjennomgå fordi han skal ha sagt at Jesus var sønn av Satan, og at Jesus var Lucifer. Jeg tvert imot ønsker å berømme Paven for sitt arbeide her, for å fortelle Sannheten om Jesus!

For å forstå hvofor, er det viktig at vi leser Bibelen på originalspråket. I de Greske Evangeliene om Jesus for eksempel, så omtales Jesus konsekvent ved tittelen “phosphorus”. Dette er Gresk, og betyr; “Lysbringeren”. Lysbringeren på Latin, blir som vi alle vet; “Lucifer”. I tillegg er Johannes Åpenbaring fylt over til randen med kondentasjoner om “Morgenstjernen” som analogier for Jesus makt ved sin tilbakekomst. Morgenstjernen er navnet på planeten Venus, som igjen heter Lucifer på Latin.

Men viktigere enn disse faktorene, er fakta rundt Jesus fødsel. Hvis en velger å tro at Jomfrufødsler er umulige, så sitter en igjen med en løgn; Løgnen om Jomfrufødselen. Dog så hadde Jesus aldri blitt født, hvis det ikke hadde vært for denne løgnen. Rett og slett fordi Maria ville blitt stenet til døde før fødselen, fordi det var ulovlig å ha sex før ekteskapet i Jerusalem for 2.000 år siden.

Så uavhengig av hva en tenker om farskapet til Jesus, så sitter en igjen med at paradoks. Dette paradokset er at “hvis Jesus hadde en Himmelsk far, så var dette løgnens far!” Og siden vi alle vet at Satan er løgnens far, må ergo Satan ha vært Jesus far!

Paradokset er at dette eliminerer alle konflikter mellom Islam og Kristendom, som har kranglet om farskapet til Jesus i snart 1.400 år. Rett og slett, fordi dette er en Himmelsk Far som både Muslimene og de Kristne kan være enige om! I tillegg er de eneste kildene man behøver å bruke for å finne ut Sannheten om dette farskapet Bibelen. Noe som betyr at Muslimer blir tvunget til å anerkjenne Bibelen som en Hellig Bok, for å finne ut Sannheten om Jesus!

Så ved å avgjøre farskapet til Jesus, har vi paradoksalt løst en 1.400 års gammel konflikt, mellom to av de mest agressive religionene som denne jord noensinne har sett!

Så med andre ord; Jesus er sønn av Satan!! 🙂

Er Kong Harald modig?

kong-harald-rexFor å forstå årsaken til ovenstående spørsmål, må vi ta en titt på premissene til Monarkiet i Norge. Da Kong Håkon IIV ble tilbudt jobben som Konge over Norge i 1905, var en del av premissene at han ikke skulle blande seg inn i politiske spørsmål. Dette for å befeste et Demokratisk Norge. Dette skaper en situasjon, hvor Norge, i fredstid vel og merke, sitter med en statsleder, som ikke har overhodet lov til å blande seg inn i den politiske kursen til Norge. Noe som er relativt unikt, spesielt når vi sammenligner oss med andre demokratier, som USA og Frankrike.

I så måte, kan en si at det faktisk er Grunnlovsfestet at vårt statsoverhode, ikke har ytringsfrihet overhodet! “Alle barna kunne snakke, bortsett fra Kong Harald, for han hadde nakke”

Når en så ser på noen av de senere uttalelsene til Kong Harald, er det uavhengig av hva en måtte føle om Afrika og innvandring, vanskelig å overse det motet som nødvendigvis må ligge til grunn for noen av hans ytringer! Kong Harald risikerer rett og slett å miste jobben sin, og slik frata sønnen sin hans fremtidige jobb, rett og slett fordi han bryr seg om Norge!

Som sagt, uavhengig av hva en synes om innvandring og Afrika, så er, hvis sitatet i bildet over medfører riktighet, dette et tegn på integritet og kjærlighet for det landet, hans bestefar innvandret til, i 1905, og valgte å bli Konge over!

Det er derfor med dyp ærbødighet, jeg sier følgende ord; “Gud signe vår modige Konge og Fedrelandet!”

Er Gud praktisk?

god-adamDe fleste synes det er vanskelig å skille mellom Gud og handlingene til mennesker som hevder at de følger Gud. Dette resulterer i at mange fullstendig avfeier ideen om Gud, og omtaler seg selv som “humanistiske Ateister”, ol. Når man leser Bibelen og Qu’ran, så er det ikke vanskelig å forstå argumentene. Dette er dog en generaltabbe, som er basert på en fundamental misforståelse av hva Gud er.

For å forstå hvorfor, må vi spørre oss selv om hva for eksempel Bibelen sier om Gud. I Johannes Evangelium, kapittel 1, vers 1, så er Gud definert; “I begynnelsen var Ordet, Ordet var ved Gud, Ordet var Gud”

Mange prester og predikanter har forsøkt å forklare dette med at Bibelen er hellig, og at Bibelen *er* Gud. For å forstå hvorfor dette er en fundamental misforståelse, må en se på opprinnelsen til dette kapittelet. Den opprinnelige ordlyden til dette verset er faktisk i dag nesten fullstendig tapt. Dels på grunn av lingvistiske forskjeller mellom Gresk og Norsk, og dels på grunn av bevisst misledelse foretatt av oversettere over tid. Det opprinnelige ordet for “Ordet” er faktisk i de Greske kildene “Logos”. Logos betyr “Ord” på Norsk, men det har flere betydninger enn bare “Ordet”. Blant annet betyr det også “Tanke”. I tillegg er ordet “Logikk” utledet av “Logos”.

Så med andre ord, kan en si at “Gud er Logikk”. En kan også finne sterke argumenter for dette både i Bibelen og Qu’ran. Når en så forstår dette, vil en enklere klare å se forskjellene på handlingene til de som hevder å være Gudfryktige, og hva Gud faktisk virkelig *er*.

Slik kan en argumentere med at Human-Etikere og Ateister faktisk er de mest Gudfryktige menneskene som finnes i dag. Rett og slett, fordi at deres “Logikk” sier at det er “usunt” å følge Religiøse påbud, og Hellige Skrifter. Dette er ikke fordi de Hellige Skriftene ikke er Hellige vel og merke, dette er hovedsaklig fordi de er bevisst misledende, både i praktisk etterfølgelse, og i deres oversettelsesnatur. Noe blant annet dilemmaet med Kristne Bryllup illustrerer, som faktisk til syvende og sist, er et Satanistisk Rituale.

I så måte er faktisk Gud 100% kompatibelt med å “tenke selv”.

Har man lov å bryte kontrakter?

contract-satanI Norsk lov, har som regel religionsfrihet “presedens”. Dette betyr at ingen kan tvinges til å gjøre noe som går på tvers av ens religiøse overbevisning. Dette er årsaken til at Jehova Vitne medlemmer ikke behøver å avtjene verneplikt, selv om det er lovfestet at alle skal gjøre dette.

Slik religionsfrihet, har som regel presedens over nesten alle lover og regler, bortsett fra selvfølgelig lover som “du skal ikke stjele”, “du skal ikke drepe” osv. Dette betyr at hvis din religiøse overbevisning forhindrer deg fra å gjøre en spesifikk ting, så kan ingen kreve av deg at du følger loven.

Hvis du følger tankegangen min i min forrige artikkel, så har du faktisk lov til å bryte ut av samtlige kontrakter du har skrevet under på, med religiøs overbevisning som argument. Årsakene til at dette vil være en del av din religiøse overbevisning, er argumentert for i min forrige artikkel, men går blant annet på at i følge både Qu’ran og Bibelen, så er kontrakter som binder opp deler av din egen fremtid, for alle praktiske formål føydalisme og slaveri. Dette fordi slike avtaler kan gå på tvers av Guds plan. I så måte blir alle kontrakter forsøk på å forlede deg inn i Sataniske ritualer.

Et godt eksempel er for eksempel hvis noen hadde bedt meg om å lage et integrert styringssystem for flyvende objekter. Jeg kunne vært fristet til å si ja til å gjøre noe slikt, siden det høres både mentalt utfordrende ut, og intellektuelt interessant ut. Hvis jeg så senere finner ut at kunden min har tenkt å bruke min programvare til å styre missiler og atomraketter, så ville dette gått på tvers av min overbevisning om hva som er rett og galt. Da kan jeg argumentere med at jeg ble forledet til å skrive under kontrakten for utvikling av dette systemet, og kan med loven i hånd, bryte ut av den, uten å stå forpliktet på noen som helst slags måte til å leve opp til mine kontraktuelle bindinger.

Ovenstående er for de fleste forståelig. Paradokset er at alle kontrakter om fremtidige bindinger har lignende dilemmaer. Hvis du gifter deg med et menneske, og dette mennesket viser seg senere å være psykopat. Skal du da stå ansvarlig for ditt løfte hvor du lovte troskap til “døden skiller dere ad?”

Faktum er at både Norsk lov, og de fleste andre vestlige lands lover, tillater deg, med religiøs overbevisning som argument, å bryte ut av samtlige kontrakter du noensinne har inngått. Og ingen kan klandre deg på noen som helst slags måte.

Dog, når du erkjenner dette, og ønsker å bruke dette argumentet for å bryte ut av kontrakter, så må du være klar over at å skrive under slike kontrakter i fremtiden, vil muligens bli sett på som dårlig gjort. Hvis den som avkrever deg kontrakt senere finner ut at du allerede ved kontraktsundertegnelse hadde dette livssynet, kan han påstå at du forledet han, ved å skrive under på noe, som du allerede på daværende tidspunkt aldri hadde tenkt å holde. Så når du forstår dette, og akter å bruke det for å bryte ut av slavelignende kontrakter, kan det være lurt av deg å konsekvent nekte å skrive under fremtidige kontrakter, for å holde ditt på det tørre.

Er et løfte en synd imot Gud?

till-death-do-us-party-funny-wall-sign-5172-pLøfter om fremtiden, som for eksempel; “Jeg lover å møte deg i morgen” kan kanskje høres uskyldige ut. Mange mener også at dette er selve fundamentet for samfunnet, i sin teoretiske juridiske form, i kraft av at dette er fundamentet bak kontrakter og lignende. Kontrakter igjen, er selve limet i samfunnet vårt, og få tenker derfor over implikasjonene.

Faktum dog er, at både i følge Qu’ran, og ifølge Bibelen, så er slike løfter en synd mot Gud! Så med andre ord, lever 4,2 milliarder mennesker i konstant synd. Påtvunget de av andre, i kraft av kontrakter og lignende løftemekanismer. Dette er årsaken til at Muslimer sier “Inshallah” etter at de avgir løfter om noe i fremtiden.

Faktum er, at hvis en studerer Bibelen, så er selve fundamentet til for eksempel ekteskapsløfter faktisk i seg selv en synd imot Gud. Årsaken er fordi man da forkaster Guds plan, og implisitt hevder at man selv vet bedre enn Gud, siden man kan love at man skal gjøre noe, eller ikke gjøre noe, resten av sitt liv. Slik slavebinder kontrakter og løfter oss til hverandre, i et føydalistisk samfunn, hvor vi alle er slavedrivere, og alle er slaver. Så med andre ord, finnes det overhodet ikke noe belegg i Bibelen for å tillate det som klassisk har blitt oppfattet som “Kristne ekteskap”. Et Kirkebryllup, er faktisk i så måte i direkte opposisjon mot Guds lov, og faktisk per definisjon et Satanistisk rituale på grunn av disse årsakene.

På samme måte som Jesus og andre profeter sa at man skal aldri forsøke å se inn i fremtiden, lider slike kontraktuelle bindinger konseptuelt av de samme problemene. Den som avgir løfter om noe i fremtiden, begår “Shirk”, og ifølge for eksempel Sharia lovene, skal derfor faktisk halshugges.

Paradokset er da, at alle som tilhører Islam og Kristendom, kan da ved sin hellige bok, avsverge seg samtlige kontrakter, hvor en har gitt lovnader om fremtiden til en tredjepart Med det som argument, at slike lovnader er en synd imot Gud. Noe som har blant annet en del merkelige konsekvenser i forhold til samtlige Vestlige eksteskap, som er fundamentert på løfter om “til døden skiller oss” blant annet … 😉

Hvis du ønsker å gi et løfte til noen andre om en fremtidig hendelse eller aktivitet, så kan du dog vel og merke gjøre dette uten å synde. Men da må du avslutte løftet ditt med “Hvis Gud vil”. Noe som per definisjon gir deg muligheten til å bryte ditt løfte, rent juridisk, hvis det på et senere tidspunkt ikke skulle føles riktig å avkreves å holde det.

Er kulturarven vår største eksistensielle trussel?

alien_1931882cSe for deg at en eller annen plass i Melkeveien så finnes det en overlegen intelligens. En suveren sivilisasjon, som er flere tusener av år mer avansert enn oss. Denne sivilisasjonen vil selvfølgelig være nysgjerrig, og akkurat som oss, er også de på leting etter intelligent liv utenfor deres egen planet, med initiativer som ligner på SETI. Hvordan ville denne sivilisasjonen reagert hvis de fikk tilgang til all vår historie?

Se for deg at de først lærer seg hvordan vi har behandlet hverandre de siste 2.000 årene. Med kriger og djevelskap. Så ser de at vi allerede har besøkt vår nærmeste måne, og jobber aktivt med forskning på romreiser. I tillegg leser de seg opp på vår våpenteknologi, og lærer at vi har atomvåpen, og i tillegg har brukt atomvåpen mot vår egen art, i aggressiv krigføring. Hva ville disse tenkt om oss?

Ville en slik sivilisasjon sett på oss som en “kulturell berikelse” i Galaksen?

Ville de ønsket å besøke oss, for å “lære fra oss, og vice versa”?

Eller ville de sett på oss som en eksistensiell trussel for deres egen trygghet og eksistens?

La oss si, at de kunne funnet ut, ved analyse av vår teknologi, at vi var 50 år unna å kunne reise til de, finne de, og oppsøke de. Hvordan ville de da reagert? Hva ville de tenkt om oss?

Hva slags tiltak ville de vært i stand til å igangsette for å sørge for at de selv var trygge?